Drie gemeenten in Parkstad slaan handen ineen voor windenergie

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid

In Parkstad willen we in 2040 energieneutraal zijn. We willen in de regio evenveel energie opwekken als dat we zelf nodig hebben. Deze belangrijke doelstelling gaan we samen bereiken: de verschillende gemeenteraden hebben unaniem een beleid (“PALET”) vastgesteld dat richting geeft aan deze ambitie. Daarmee pakken de gemeenten hun verantwoordelijkheid om de opwarming van de aarde tegen te gaan en draagt de regio bij aan het behalen van de doelen uit het Nederlands Klimaatakkoord.

Verschillende projecten in Parkstad

Om deze belangrijke ambitie te realiseren, gaan we op verschillende plekken in de regio aan de slag om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Naast vele kleinschalige projecten, zijn er ook een aantal grootschalige projecten nodig om de doelstellingen te behalen. Denk aan het Zonnepanelenproject Parkstad waaraan al meer dan 4.000 huishoudens meedoen. Ook zijn er initiatieven om zonne-energie op te wekken in onder andere Kerkrade en Bocholtz en is er het initiatief voor een groot energiepark met zonnepanelen en windmolens in gemeente Landgraaf. Een andere plek waar we windenergie willen gaan opwekken is in Parkstad-Zuid. De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld trekken hierin samen op.

Samen aan de slag in Parkstad-Zuid

Wethouders duurzaamheid Charles Claessens (Heerlen), Dion Schneider (Kerkrade) en Wiel Schleijpen (Simpelveld) zien Parkstad-Zuid als één van de gebieden voor windenergie en willen dat samen met de omgeving voor elkaar krijgen: “Wij gaan aan de slag om de belangrijke energiedoelstellingen die we hebben waar te maken. Samen moeten we onze verantwoordelijkheid pakken. Afwachten en anderen het laten doen, is geen optie. Het opwekken van windenergie in Parkstad-Zuid is een concrete stap die we met de omgeving gaan zetten. We willen inwoners en bedrijven nauw betrekken bij de plannen en realisatie van de windmolens. Zij moeten kunnen profiteren van deze ontwikkeling. Wij zijn er klaar voor!”

Informatiebrieven Windenergie Parkstad-Zuid

De gemeenteraden van Heerlen, Kerkrade en Simpelveld worden regelmatig door middel van een informatiebrief geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen van het project Windenergie Parkstad-Zuid. Deze informatiebrieven zijn hieronder te downloaden.

Informatiebrief 17 juni 2020

Informatiebrief 29 november 2019

Informatiebrief 29 oktober 2019

Informatiebrief 9 juli 2019

Verslagen en uitkomsten werksessies

Naar aanleiding van de ‘Startbijeenkomst Windenergie Parkstad-Zuid’ op 25 november 2019, hebben zich circa 50 personen opgegeven voor de werkgroep Windenergie Parkstad-Zuid. De rol van de werkgroep is de betrokken gemeentebesturen adviseren over invulling en aanpak van windenergie in Parkstad-Zuid. In januari en februari 2020 vonden twee werksessies plaats waarbij de thema’s voordeel en locaties centraal stonden. De verslagen en uitkomsten van deze werksessies zijn hieronder te downloaden.

Verslag werksessie 1 (thema: voordeel)

Verslag werksessie 2 (thema: locaties)

Uitkomsten werksessies (conclusies werkgroep)

Verslag startbijeenkomst en overzicht veelgestelde vragen met antwoorden

Op maandag 25 november 2019 vond er een startbijeenkomst plaats over het project windenergie Parkstad-Zuid. Het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst zijn hieronder te downloaden. Daarnaast vindt u hieronder een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Verslag startbijeenkomst 

Presentatie startbijeenkomst

Overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom windenergie Parkstad-Zuid?

Wilt u per e-mail op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen rondom windenergie Parkstad-Zuid? Stuur dan een e-mail naar info@windenergieparkstad.nl met als onderwerp: Ontwikkelingen windenergie Parkstad-Zuid.