Marktuitvraag Windenergie Parkstad-Zuid

De gemeenten in de regio Parkstad Limburg willen in 2040 energieneutraal zijn. De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld zetten daarom nu een volgende stap in het project Windenergie Parkstad-Zuid. Zij vragen marktpartijen en energiecoöperaties om binnen de door de gemeenten gestelde randvoorwaarden, met plannen te komen voor de ontwikkeling van windprojecten in Parkstad-Zuid.

Publicatie marktuitvraag Windenergie Parkstad-Zuid
Op 22 februari 2021 is de marktuitvraag inclusief bijlagen gepubliceerd (klik op onderstaande drie links om de documenten te downloaden). Het doel van deze marktuitvraag is het komen tot één of meerdere haalbare plannen in het gebied Parkstad-Zuid voor de realisatie van in totaal 4 tot 8 windmolens. De plannen moeten passen binnen de uitgangspunten die zijn vastgesteld door de gemeenten.

 1. Marktuitvraag
 2. Bijlage 1: Besluitvormingsstukken (voorbeeld gemeente Simpelveld)
 3. Bijlage 2: Beoordelingskader

Vooraanmelding initiatief verplicht (uiterlijk 15 maart 2021)
Vooraanmelding van een initiatief is verplicht voor deelname aan de vervolgprocedure (zie de marktuitvraag voor de vervolgprocedure) en dient op uiterlijk 15 maart 2021 te hebben plaatsgevonden door een e-mail te sturen naar info@windenergieparkstad.nl met als onderwerp ‘vooraanmelding initiatief’.

Informatiebijeenkomst voor marktpartijen en energiecoöperaties op 25 februari 2021
De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld nodigen geïnteresseerde marktpartijen en energiecoöperaties uit voor een digitale informatiebijeenkomst over de marktuitvraag van het project ‘Windenergie Parkstad-Zuid’ op donderdag 25 februari 2021 van 14.00 uur tot 15.30 uur. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Informatiebijeenkomst 28 januari 2021

Op 28 januari jl. heeft de informatiebijeenkomst Windenergie Parkstad-Zuid plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is het vervolgproces toegelicht: marktpartijen worden de komende periode uitgenodigd om, binnen de voorwaarden van de gemeenten, met plannen te komen voor het plaatsen van windmolens in Parkstad-Zuid. Tijdens de informatiebijeenkomst zijn diverse vragen van geïnteresseerde inwoners en bedrijven behandeld.

Terugkijken informatiebijeenkomst
Er zijn tijdens de informatiebijeenkomst opnames gemaakt, de opnames kunt u met ondertiteling terugkijken via www.windenergieparkstad.nl/terugkijken/.

Overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden
Tijdens de informatiebijeenkomst zijn diverse vragen van geïnteresseerde inwoners en bedrijven behandeld. De antwoorden op de overige gestelde vragen vindt u hier in het overzicht met ‘veelgestelde vragen en antwoorden’.

Zoals tijdens de informatiebijeenkomst beloofd vindt u hierbij de gevraagde contactinformatie van de energiecoöperaties:

www.cooperatie-heerlen-duurzaam.nl en www.deomslag.org

en het tijdspad voor de komende periode (2021):

 • 22 februari: publicatie marktuitvraag
 • 25 februari: informatiebijeenkomst initiatiefnemers
 • 15 maart: vooraanmelding initiatief door initiatiefnemers
 • 23 april: indienen concept plannen door initiatiefnemers
 • april/mei: eerste advies deskundigenpanel – infomoment voor inwoners
 • 30 juli: indienen definitieve plannen door initiatiefnemers
 • Augustus: definitief advies deskundigenpanel aan gemeenten
 • Najaar: besluitvorming gemeenten

Na 15 maart a.s. worden op deze website de namen bekend gemaakt van de marktpartijen die zich hebben aangemeld, zodat u weet door wie u eventueel benaderd kunt worden.

Vragen?
Heeft u na het bekijken van de opnames van de informatiebijeenkomst van 28 januari jl. en/of het overzicht met ‘veelgestelde vragen en antwoorden’ nog vragen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@windenergieparkstad.nl.

Drie gemeenten in Parkstad slaan handen ineen voor windenergie

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid

In Parkstad willen we in 2040 energieneutraal zijn. We willen in de regio evenveel energie opwekken als dat we zelf nodig hebben. Deze belangrijke doelstelling gaan we samen bereiken: de verschillende gemeenteraden hebben unaniem een beleid (“PALET”) vastgesteld dat richting geeft aan deze ambitie. Daarmee pakken de gemeenten hun verantwoordelijkheid om de opwarming van de aarde tegen te gaan en draagt de regio bij aan het behalen van de doelen uit het Nederlands Klimaatakkoord.

Verschillende projecten in Parkstad

Om deze belangrijke ambitie te realiseren, gaan we op verschillende plekken in de regio aan de slag om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Naast vele kleinschalige projecten, zijn er ook een aantal grootschalige projecten nodig om de doelstellingen te behalen. Denk aan het Zonnepanelenproject Parkstad waaraan al meer dan 4.000 huishoudens meedoen. Ook zijn er initiatieven om zonne-energie op te wekken in onder andere Kerkrade en Bocholtz en is er het initiatief voor een groot energiepark met zonnepanelen en windmolens in gemeente Landgraaf. Een andere plek waar we windenergie willen gaan opwekken is in Parkstad-Zuid. De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld trekken hierin samen op.

Samen aan de slag in Parkstad-Zuid

Wethouders duurzaamheid Charles Claessens (Heerlen), Dion Schneider (Kerkrade) en Wiel Schleijpen (Simpelveld) zien Parkstad-Zuid als één van de gebieden voor windenergie en willen dat samen met de omgeving voor elkaar krijgen: “Wij gaan aan de slag om de belangrijke energiedoelstellingen die we hebben waar te maken. Samen moeten we onze verantwoordelijkheid pakken. Afwachten en anderen het laten doen, is geen optie. Het opwekken van windenergie in Parkstad-Zuid is een concrete stap die we met de omgeving gaan zetten. We willen inwoners en bedrijven nauw betrekken bij de plannen en realisatie van de windmolens. Zij moeten kunnen profiteren van deze ontwikkeling. Wij zijn er klaar voor!”

Besluiten Windenergie Parkstad-Zuid

Eind 2020 hebben de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld groen licht gegeven om marktpartijen en energiecoöperaties uit te nodigen om, rekening houdend met de gemaakte afspraken over wat er wel en niet kan en mag, te komen met concrete plannen voor het plaatsen van windmolens in het gebied Parkstad-Zuid. Hieronder vindt u de documenten die aan deze besluitvorming ten grondslag liggen.

Besluit gemeente Kerkrade 16 december 2020

Besluit gemeente Simpelveld 10 december 2020

Besluit gemeente Heerlen 17 november 2020

Informatiebrieven Windenergie Parkstad-Zuid

De gemeenteraden van Heerlen, Kerkrade en Simpelveld worden regelmatig door middel van een informatiebrief geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen van het project Windenergie Parkstad-Zuid. Deze informatiebrieven zijn hieronder te downloaden.

Informatiebrief 28 oktober 2020

Informatiebrief 17 juni 2020

Informatiebrief 29 november 2019

Informatiebrief 29 oktober 2019

Informatiebrief 9 juli 2019

Verslagen en uitkomsten werksessies

Naar aanleiding van de ‘Startbijeenkomst Windenergie Parkstad-Zuid’ op 25 november 2019, hebben zich circa 50 personen opgegeven voor de werkgroep Windenergie Parkstad-Zuid. De rol van de werkgroep is de betrokken gemeentebesturen adviseren over invulling en aanpak van windenergie in Parkstad-Zuid. In januari en februari 2020 vonden twee werksessies plaats waarbij de thema’s voordeel en locaties centraal stonden. De verslagen en uitkomsten van deze werksessies zijn hieronder te downloaden.

Verslag werksessie 1 (thema: voordeel)

Verslag werksessie 2 (thema: locaties)

Uitkomsten werksessies (conclusies werkgroep)

Verslag startbijeenkomst en overzicht veelgestelde vragen met antwoorden

Op maandag 25 november 2019 vond er een startbijeenkomst plaats over het project windenergie Parkstad-Zuid. Het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst zijn hieronder te downloaden. Daarnaast vindt u hieronder een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Verslag startbijeenkomst 

Presentatie startbijeenkomst

Overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom windenergie Parkstad-Zuid?

Wilt u per e-mail op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen rondom windenergie Parkstad-Zuid? Stuur dan een e-mail naar info@windenergieparkstad.nl met als onderwerp: Ontwikkelingen windenergie Parkstad-Zuid.