Fase 3 en verder

In deze fase gaan de initiatiefnemers Statkraft en Het Coöperatieve Samenwerkingsverband verder aan de slag. Ze werken hun ingediende plannen in samenspraak met de omgeving uit tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning. In deze fase doen de initiatiefnemers een voorstel over waar de windmolens precies komen te staan en hoe de omgeving meeprofiteert van de opgewekte windenergie.

Via onderstaande links kunt u de volgende publicaties downloaden:

Dit tijdspad is een weergave van het projectverloop op basis van de raadsbesluiten begin 2022 en niet meer actueel. Deze zal worden aangepast na bekendmaking over de toewijzing van de Einstein Telescope.

Overzicht tijdspad project