Fase 3 en verder

Wat gaan we in een volgende fase doen? Op het moment dat de gemeenteraden akkoord gaan met (een van) de ingediende conceptplannen, komen we in een nieuwe fase van het project terecht. In deze fase gaan de initiatiefnemers verder aan de slag met hun ingediende plannen en deze uitwerken tot een vergunningsaanvraag.

Overzicht tijdspad project