Van landelijke naar regionale doelstellingen

Parkstad Limburg in 2040 energieneutraal

De samenwerkende gemeenten in Parkstad Limburg (Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal)  hebben het initiatief genomen om de energietransitie in de regio aan te jagen en gestructureerd van de grond te krijgen. Als eerste belangrijke stap is een onderbouwde ambitie geformuleerd: in 2040 is Parkstad Limburg energieneutraal. Dat betekent dat de energie die wij dan zelf nodig hebben, in onze regio wordt opgewekt.

Het kaderstellende beleid Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) is in 2015 door acht gemeenteraden unaniem vastgesteld. Het jaar 2040 is dus de stip op de horizon. Het doel is onze inwoners en bedrijven van schone, betrouwbare en duurzame energie te voorzien.

Om deze ambitie waar te maken, gaan we op verschillende plekken in de regio aan de slag om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Het project Windenergie Parkstad-Zuid is een van de projecten om de genoemde ambitie waar te maken.

De initiatiefnemers

Op 15 maart 2021 hebben de volgende initiatiefnemers aangegeven dat zij voornemens zijn een plan te ontwikkelen in het kader van Windenergie Parkstad-Zuid:

Dit tijdspad is een weergave van het projectverloop op basis van de raadsbesluiten begin 2022 en daarom niet meer actueel. Deze zal worden aangepast na bekendmaking over de mogelijke toewijzing van de Einstein Telescope.

Overzicht tijdspad project