We betrekken u en laten u meedoen

Het maximaal betrekken van omwonenden en bedrijven in Parkstad-Zuid is één van de voorwaarden die de samenwerkende gemeenten stellen aan de realisatie van de windmolens. We willen dat omwonenden met ons mee gaan denken en doen en dat we samen tot een zo goed mogelijk project komen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat een deel van de energie én de financiële opbrengsten van de windmolens terugvloeit naar de omgeving.

Sinds begin 2021 zitten we in de tweede fase van het project. Initiatiefnemers hebben in deze fase hun conceptplannen uitgewerkt. Daarbij hebben ze de omgeving betrokken. De omgeving heeft dus, net als in fase 1, ook in fase 2 de gelegenheid gekregen om mee te praten over de plannen. In januari en februari 2022 zijn de drie gemeenteraden akkoord gegaan met het verder uitwerken van de plannen voor windenergie in Parkstad-Zuid. Dit betekent dat het project in fase 3 terecht komt. In deze fase gaan de initiatiefnemers Statkraft en Het Coöperatieve Samenwerkingsverband verder aan de slag. Ze werken hun ingediende plannen in samenspraak met de omgeving uit tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning. In deze fase doen de initiatiefnemers een voorstel over waar de windmolens precies komen te staan en hoe de omgeving meeprofiteert van de opgewekte windenergie. Ook in deze derde fase wordt de omgeving nauw betrokken.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Schrijf u dan hier in voor onze regelmatige update.

"*" geeft vereiste velden aan

Uw inbreng

De initiatiefnemers hebben de directe omgeving betrokken bij het opstellen van het concept van hun plannen. Onderdeel van dit conceptplan is uitleg over hoe zij bij de uitwerking van het plan de omgeving blijven betrekken en hoe de omgeving kan participeren. Zij hebben daarvoor een communicatie- en participatieplan opgesteld dat onderdeel is van hun plan. Het deskundigenpanel heeft dit meegenomen bij de beoordeling van de plannen. Indien er in een later stadium voor een plan een vergunning wordt verleend, legt de initiatiefnemer de afspraken met de omgeving in een overeenkomst vast.

Bovendien is als voorwaarde opgenomen dat de projecten bij voorkeur coöperatief worden ontwikkeld. Een burgercoöperatie staat dicht bij de mensen en kan zo het belang van de omgeving behartigen. Hoe de initiatiefnemers hieraan invulling willen geven, zal blijken uit hun plannen.

Uw profijt

Een windpark levert energie en daarmee inkomsten op. We vinden het belangrijk dat de directe omgeving profiteert van deze opbrengsten. In Parkstad-Zuid hebben we daarom afgesproken dat een deel van de opbrengsten van de windmolens terugvloeit naar de directe omgeving. We streven naar 50% lokaal eigendom. Dit is in lijn met het Nationaal Klimaatakkoord. Deze afspraak is opgenomen in de voorwaarden voor ontwikkeling van windmolens in Parkstad-Zuid. Initiatiefnemers dienen een profijtplan in waarin zij uitwerken hoe ze dit willen aanpakken.

Heeft u vragen over het proces, effecten op de omgeving of hoe u kunt participeren? Op de pagina ‘Veelgestelde vragen’ vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Antwoorden op veelgestelde vragen