Privacyverklaring

Privacy beleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Windenergie Parkstad kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Windenergie Parkstad verstrekt. Windenergie Parkstad kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw woonplaats
  • Uw IP-adres


Waarom Windenergie Parkstad gegevens nodig heeft

Windenergie Parkstad verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen, u uit te nodigen voor bijeenkomsten of om u een nieuwsbrief te sturen indien u daar toestemming voor geeft.

 

Hoe lang Windenergie Parkstad gegevens bewaart

Windenergie Parkstad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

Windenergie Parkstad verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of voor het versturen van een e-mailnieuwsbrief via een e-mailmarketing tool.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen door contact op te nemen via info@windenergieparkstad.nl. Windenergie Parkstad zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Windenergie Parkstad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Windenergie Parkstad maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Wijzigingen

Windenergie Parkstad kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.