Fase 1

In november 2019 organiseerden we een startbijeenkomst waarin we de omgeving en geïnteresseerden voor de eerste keer hebben geïnformeerd over onze plannen. Naar aanleiding van de startbijeenkomst hebben circa 50 personen aangegeven om mee te willen denken over het vervolg en een rol te willen spelen bij het adviseren van de gemeentebesturen over de aanpak. In twee bijeenkomsten is stil gestaan bij de thema’s ‘voordeel en proces’ en ‘omgevingseffecten en locaties’.

Eind 2020 hebben de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld groen licht gegeven om marktpartijen en energiecoöperaties uit te nodigen om te komen met concrete plannen voor het plaatsen van windmolens in het gebied Parkstad-Zuid. Daarbij kregen ze als opdracht mee rekening te houden met de gemaakte afspraken over wat er wel en niet kan en mag. Dit was het startsignaal voor de tweede fase.

Overzicht tijdspad project