Windmolens en gezondheid

Er wordt vanuit veel verschillende kanalen informatie over windmolens gepubliceerd. Onderstaande bronnen bieden duidelijke en objectieve informatie over (de effecten van) windmolens in relatie met gezondheid.

  • Op de website ggdleefomgeving.nl er is de nodige informatie over te vinden;
  • Medio augustus 2021 heeft de GGD een advies uitgebracht ten aanzien van windturbines en gezondheid;
  • Medio augustus 2021 heeft het RIVM een factsheet gepubliceerd over de effecten van geluid van windturbines op de gezondheid.