Fase 2: huidige fase

Het project bevindt zich op dit moment in de tweede fase. In deze fase werken initiatiefnemers aan hun plannen en doen hierbij recht aan de randvoorwaarden en uitgangspunten die de drie gemeenten hebben gesteld aan de plannen. De initiatiefnemers betrekken uiteraard de omgeving. Uiterlijk op 30 juli 2021 dienen de initiatiefnemers hun definitieve conceptplannen in.

Een onafhankelijk deskundigenpanel toetst de plannen aan de uitgangspunten die eerder, samen met de omgeving, zijn vastgesteld. In het najaar nemen de gemeenteraden van Heerlen, Kerkrade en Simpelveld een besluit over de ingediende plannen. U heeft ook dan nog de mogelijkheid om in te spreken. Het resultaat van de tweede fase is een principeplan.

Hieronder vindt u een overzicht van de documenten die horen bij de marktuitvraag en de bijeenkomsten die we in fase 2 hebben gehouden. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de stappen die we in de huidige fase hebben gezet én gaan zetten.

Documenten marktuitvraag en uitzending bijeenkomsten

Stappen fase 2