Fase 2

Sinds begin 2021 zitten we in de tweede fase van het project. Initiatiefnemers hebben in deze fase hun conceptplannen uitgewerkt. Daarbij hebben ze de omgeving betrokken. De omgeving heeft dus, net als in fase 1, ook in fase 2 de gelegenheid gekregen om mee te praten over de plannen.

In januari en februari 2022 zijn de drie gemeenteraden akkoord gegaan met het verder uitwerken van de plannen voor windenergie in Parkstad-Zuid. Dit betekent dat het project in fase 3 terecht komt. In deze fase gaan de initiatiefnemers Statkraft en Het Coöperatieve Samenwerkingsverband verder aan de slag. Ze werken hun ingediende plannen in samenspraak met de omgeving uit tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning. In deze fase doen de initiatiefnemers een voorstel over waar de windmolens precies komen te staan en hoe de omgeving meeprofiteert van de opgewekte windenergie.

Hieronder vindt u een overzicht van de documenten die horen bij de marktuitvraag en de bijeenkomsten die we in fase 2 hebben gehouden. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de stappen die in fase 2 zijn gezet.

Documenten: marktuitvraag, raadsinformatiebrieven, uitzending bijeenkomsten

Stappen fase 2