Fase 2: huidige fase

Het project bevindt zich sinds begin 2021 in de tweede fase. Drie initiatiefnemers hebben eind juli 2021 concrete plannen ingediend voor windmolens in Parkstad-Zuid. In hun plannen hebben zij aangegeven waar en hoe de windmolens het beste binnen de voorwaarden gerealiseerd kunnen worden. Onlangs heeft een onafhankelijk deskundigenpanel de plannen getoetst aan de voorwaarden.

Op dit moment wordt een raadsbesluit over de conceptplannen voorbereid en naar verwachting worden begin 2022 de conceptplannen voor Windenergie Parkstad-Zuid aan de drie gemeenteraden voorgelegd. De drie gemeenteraden bepalen dan of op basis van de plannen die het beste voldoen aan de voorwaarden de volgende stap (fase 3: vergunningaanvraag) kan worden gezet in het project Windenergie Parkstad-Zuid. Op het moment dat de gemeenteraden akkoord gaan met (een van) de ingediende conceptplannen, komen we in een nieuwe fase van het project terecht. In deze fase gaan de initiatiefnemers verder aan de slag met hun conceptplan(nen) en werken deze uit tot een vergunningaanvraag. Ook in deze derde fase wordt de omgeving nauw betrokken.

Hieronder vindt u een overzicht van de documenten die horen bij de marktuitvraag en de bijeenkomsten die we in fase 2 hebben gehouden. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de stappen die we in de huidige fase hebben gezet én gaan zetten.

Documenten: marktuitvraag, raadsinformatiebrieven, uitzending bijeenkomsten

Stappen fase 2