Update juli 2022

29 juli 2022

Begin dit jaar zijn de gemeenteraden van Heerlen, Kerkrade en Simpelveld akkoord gegaan met het verder uitwerken van de plannen voor windenergie in Parkstad-Zuid. Met dit besluit kwam de marktuitvraag en daarmee fase 2 van het project Windenergie Parkstad-Zuid ten einde. De initiatiefnemers Statkraft en Het Coöperatieve Samenwerkingsverband kregen hiermee groen licht voor het starten van de huidige fase 3. In deze fase doen de initiatiefnemers in samenspraak met de omgeving een voorstel over waar de windmolens precies komen te staan en hoe de omgeving meeprofiteert van de opgewekte windenergie, met als resultaat de uitwerking tot een omgevingsvergunning.

Vervolgproces
In februari jl. informeerden wij u over het feit dat fase 3 onder andere zou starten met het uitvoeren van enkele onderzoeken, waaronder het onderzoek naar de relatie tussen de Einstein Telescope en het voornemen om windmolens te realiseren in Parkstad-Zuid (in opdracht van de provincie). Gezien de onzekerheden rondom de relatie tussen Windenergie Parkstad-Zuid en de kandidatuur voor de Einstein Telescope, kunnen wij u op dit moment nog niet concreet informeren over hoe het vervolgproces er verder uit gaat zien.