Windenergie Parkstad-Zuid naar volgende fase na positieve besluitvorming gemeenteraden

25 februari 2022

Op woensdagavond 23 februari is de gemeenteraad van Heerlen akkoord gegaan met het verder uitwerken van de plannen voor windenergie in Parkstad-Zuid. Na eerdere positieve besluiten van de gemeenteraden van Kerkrade en Simpelveld betekent dit dat het project in fase 3 terecht komt. In deze fase gaan de initiatiefnemers Statkraft en Het Coöperatieve Samenwerkingsverband verder aan de slag. Ze werken hun ingediende plannen in samenspraak met de omgeving uit tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning. In deze fase doen de initiatiefnemers een voorstel over waar de windmolens precies komen te staan en hoe de omgeving meeprofiteert van de opgewekte windenergie.

Fase 3 start onder andere met het uitvoeren van enkele onderzoeken. Zo wordt de komende tijd onderzoek gedaan naar de relatie tussen de Einstein Telescoop en het voornemen om windmolens te realiseren in Parkstad-Zuid. Binnenkort lichten we samen met de initiatiefnemers toe hoe het vervolgproces eruit komt te zien. In dit vervolgproces is volop aandacht voor het gesprek met de omgeving.