Update 17 mei 2023

17 mei 2023

In fase 3 en verder zouden de initiatiefnemers Statkraft en Het Coöperatieve Samenwerkingsverband verder aan de slag gaan. De ingediende plannen worden in samenspraak met de omgeving uitgewerkt tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning. In deze fase doen de initiatiefnemers een voorstel waar de windmolens precies komen te staan en ook hoe de omgeving kan mee profiteren van de opgewekte windenergie.
Op 16 december hebben Provinciale Staten een nieuwe Omgevingsverordening Limburg vastgesteld waarin een uitsluitingsgebied voor windturbines in een straal van 10 km rondom het zoekgebied voor de Einsteintelescoop Provincie is opgenomen. Het zoekgebied van het project Windenergie Parkstad Zuid ligt aan de rand van dit uitsluitingsgebied. Direct betekent het besluit van Provinciale Staten dat voorlopig geen verdere ontwikkeling van het windmolenpark mogelijk is.
Het besluit biedt wel andere mogelijkheden. Provinciale Staten erkennen dat onderzoeksresultaten aangaande mitigerende maatregelen die potentiële impact van windturbines op de Einstein Telescoop (voldoende) zouden neutraliseren aanleiding kunnen zijn om het beleid te herzien. De resultaten van dit onderzoek, in ieder geval waar het door het NIKHEF uit te voeren onderzoek betreft, worden in 2024 al verwacht.

Tot dat moment zal er weinig nieuws op deze website worden gemeld.