Antwoorden op veelgestelde vragen

Hieronder hebben we veelgestelde vragen over het project Windenergie Parkstad-Zuid voor u op een rij gezet. De vragen zijn opgedeeld in verschillende thema’s. Klik op het gewenste thema om de bijbehorende vragen en antwoorden te lezen.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op

Windenergie

Waarom moeten we verduurzamen? Nederland heeft een opgave om de CO₂ uitstoot drastisch te reduceren en heeft een klimaatakkoord gesloten met allerlei partijen, waaronder gemeenten, om dit handen en voeten te geven. Wind op zee, aanpak industrie en landbouw zijn onderdeel van het Nationaal Klimaatakkoord naast dichterbij huis het aardgasvrij maken van wijken en lokale opwek van elektriciteit.
Nederland heeft een opgave om de CO₂ uitstoot drastisch te reduceren en heeft een klimaatakkoord gesloten met allerlei partijen, waaronder gemeenten, om dit handen en voeten te geven. Wind op zee, aanpak industrie en landbouw zijn onderdeel van het Nationaal Klimaatakkoord naast dichterbij huis het aardgasvrij maken van wijken en lokale opwek van elektriciteit.
Waarom hebben we windenergie nodig? Het klimaat verandert door de toename van CO₂ (kooldioxide) in de atmosfeer. Om de uitstoot van CO₂ te verminderen, moeten we meer duurzame energie opwekken. De opgave is groot en daarom hebben we zowel zonne- als windenergie nodig om voldoende duurzame energie op te wekken.
Het klimaat verandert door de toename van CO₂ (kooldioxide) in de atmosfeer. Om de uitstoot van CO₂ te verminderen, moeten we meer duurzame energie opwekken. De opgave is groot en daarom hebben we zowel zonne- als windenergie nodig om voldoende duurzame energie op te wekken.
Hoeveel windenergie moeten we opwekken? Het centrale doel uit het Nationaal Klimaatakkoord is om in 2030 de Nederlandse CO₂ uitstoot met 49% te verminderen. Parkstad wil hier zoals vastgelegd in haar energiebeleid PALET (Parkstad Limburg Energie Transitie), een bijdrage aan leveren door de komende jaren 19 windmolens te realiseren. Dit komt neer op een bijdrage van 1/6e tot 1/3e deel van de provinciale windenergieopgave.
Het centrale doel uit het Nationaal Klimaatakkoord is om in 2030 de Nederlandse CO₂ uitstoot met 49% te verminderen. Parkstad wil hier zoals vastgelegd in haar energiebeleid PALET (Parkstad Limburg Energie Transitie), een bijdrage aan leveren door de komende jaren 19 windmolens te realiseren. Dit komt neer op een bijdrage van 1/6e tot 1/3e deel van de provinciale windenergieopgave.
Waarom worden de windmolens niet op zee geplaatst? Er worden ook windmolens op zee geplaatst, maar dat is niet genoeg en de ruimte op zee is ook beperkt. Windmolens op land zijn evengoed nodig om te kunnen voorzien in de behoefte aan duurzame elektriciteit. Over deze verdeling zijn afspraken gemaakt in het Nationaal Klimaatakkoord.
Er worden ook windmolens op zee geplaatst, maar dat is niet genoeg en de ruimte op zee is ook beperkt. Windmolens op land zijn evengoed nodig om te kunnen voorzien in de behoefte aan duurzame elektriciteit. Over deze verdeling zijn afspraken gemaakt in het Nationaal Klimaatakkoord.
Hoe kan het dat over de grens hele andere dingen gelden dan in onze regio? Denk aan aardgas. Wij moeten ervan af en in Duitsland krijg je subsidie als je aan het aardgas gaat. Hoe zit dat? Wind- en zonne-energie zijn groene alternatieven voor aardgas. In Duitsland wordt nog veel op olie en bruinkool gestookt, dan is het inderdaad een groener alternatief. Wind- en zonne-energie zijn echter veel groener.
Wind- en zonne-energie zijn groene alternatieven voor aardgas. In Duitsland wordt nog veel op olie en bruinkool gestookt, dan is het inderdaad een groener alternatief. Wind- en zonne-energie zijn echter veel groener.
Waarom zouden we kiezen voor windenergie op een plek in Nederland waar relatief weinig wind op jaar basis is (bijvoorbeeld in vergelijking met kustgebieden)? In het kader van het Nationaal Klimaatakkoord moeten we er alles aan doen om onze doelen te halen en de klimaatverandering tegen te gaan. In dat kader moet iedere gemeente haar steentje bijdragen, vast te leggen op regionaal niveau in de regionale energiestrategie (ook in Zuid-Limburg). Het klopt dat het in bijvoorbeeld de gebieden langs de kust harder waait. Maar ook in Limburg is windenergie een kansrijke bron voor schone en duurzame energie.
In het kader van het Nationaal Klimaatakkoord moeten we er alles aan doen om onze doelen te halen en de klimaatverandering tegen te gaan. In dat kader moet iedere gemeente haar steentje bijdragen, vast te leggen op regionaal niveau in de regionale energiestrategie (ook in Zuid-Limburg). Het klopt dat het in bijvoorbeeld de gebieden langs de kust harder waait. Maar ook in Limburg is windenergie een kansrijke bron voor schone en duurzame energie.

Duurzame elektriciteit

Wordt er bij het realiseren van de energietransitie rekening gehouden met eventuele waterkrachtcentrales en medio 2030 gebruik van H2 (waterstof) in plaats van aardgas? Vanwege de geringe hoogteverschillen in de rivieren is de potentie voor waterkrachtcentrales in Zuid-Limburg beperkt. Waterstof belooft wel een belangrijke rol te gaan spelen in de energietransitie. Toch is waterstof voor woningen voorlopig geen optie. Het aanbod van duurzame waterstof is te beperkt en wat nu wel voorhanden is, wordt gebruikt voor bijvoorbeeld industrie en transport. Daarnaast moet waterstof gemaakt worden met behulp van energie die moet worden opgewekt. Het nadeel van het omzetten van deze energie naar waterstof is dat bij elektrolyse sprake is van een rendement van 70%. Dit betekent dat 30% van de opgewekte energie verloren gaat om er waterstof van te maken. Het vervolgens omzetten van waterstof naar elektriciteit leidt tot hetzelfde energieverlies, waardoor in totaal dus meer dan de helft van de initieel opgewekte energie verloren gaat. In de energietransitie wordt tot 2030 geen rekening gehouden met waterstof, in afwachting van de verbetering van de techniek.
Vanwege de geringe hoogteverschillen in de rivieren is de potentie voor waterkrachtcentrales in Zuid-Limburg beperkt. Waterstof belooft wel een belangrijke rol te gaan spelen in de energietransitie. Toch is waterstof voor woningen voorlopig geen optie. Het aanbod van duurzame waterstof is te beperkt en wat nu wel voorhanden is, wordt gebruikt voor bijvoorbeeld industrie en transport. Daarnaast moet waterstof gemaakt worden met behulp van energie die moet worden opgewekt. Het nadeel van het omzetten van deze energie naar waterstof is dat bij elektrolyse sprake is van een rendement van 70%. Dit betekent dat 30% van de opgewekte energie verloren gaat om er waterstof van te maken. Het vervolgens omzetten van waterstof naar elektriciteit leidt tot hetzelfde energieverlies, waardoor in totaal dus meer dan de helft van de initieel opgewekte energie verloren gaat. In de energietransitie wordt tot 2030 geen rekening gehouden met waterstof, in afwachting van de verbetering van de techniek.
Kan er met zonne-energie op de gebouwen in Parkstad de benodigde stroom opgewekt worden voor de regio? Of is er dan een groot tekort? In de Regionale Energie Strategie (RES) is de energievraag en -potentie van zon-op-dak inzichtelijk gemaakt. In 2017 was de energievraag in de zeven Parkstad-gemeenten ca. 10.000 TJ, waarvan ca. 2.800 TJ van het energiegebruik bestond uit de elektriciteitsvraag. Niet alle daken zijn geschikt voor zon-op-dak. Sommige daken liggen op het noorden of kunnen geen zonnepanelen dragen. Op dit moment wordt landelijk geschat dat ca. 30% van alle daken geschikt is voor zon op dak, wat betekent dat er ongeveer 295 TJ (of 10%) van de energievraag in Parkstad door zonnepanelen op daken opgewekt zou kunnen worden. Dat zal onvoldoende zijn. Hierbij is de verwachte stijging van de elektriciteitsvraag door de transitie naar aardgasvrije alternatieven nog niet in meegenomen. Om de doelstellingen uit het Nationaal Klimaatakkoord te behalen moeten gemeenten een combinatie van zonnepanelen en windenergie realiseren: een energiemix.
In de Regionale Energie Strategie (RES) is de energievraag en -potentie van zon-op-dak inzichtelijk gemaakt. In 2017 was de energievraag in de zeven Parkstad-gemeenten ca. 10.000 TJ, waarvan ca. 2.800 TJ van het energiegebruik bestond uit de elektriciteitsvraag. Niet alle daken zijn geschikt voor zon-op-dak. Sommige daken liggen op het noorden of kunnen geen zonnepanelen dragen. Op dit moment wordt landelijk geschat dat ca. 30% van alle daken geschikt is voor zon op dak, wat betekent dat er ongeveer 295 TJ (of 10%) van de energievraag in Parkstad door zonnepanelen op daken opgewekt zou kunnen worden. Dat zal onvoldoende zijn. Hierbij is de verwachte stijging van de elektriciteitsvraag door de transitie naar aardgasvrije alternatieven nog niet in meegenomen. Om de doelstellingen uit het Nationaal Klimaatakkoord te behalen moeten gemeenten een combinatie van zonnepanelen en windenergie realiseren: een energiemix.
Parkstad heeft nu ook geen energiecentrale, waarom koopt u (net zoals nu) niet gewoon groene energie in? De Parkstad-gemeenten hebben afgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat alle energie die nodig is in de regio, ook in de regio duurzaam wordt opgewekt. De inzet van windenergie is daarbij noodzakelijk. Het inkopen van groene energie gebeurt al, door diverse organisaties en instellingen in de regio, maar er ligt daarnaast een opgave om duurzame energie in de regio op te wekken.
De Parkstad-gemeenten hebben afgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat alle energie die nodig is in de regio, ook in de regio duurzaam wordt opgewekt. De inzet van windenergie is daarbij noodzakelijk. Het inkopen van groene energie gebeurt al, door diverse organisaties en instellingen in de regio, maar er ligt daarnaast een opgave om duurzame energie in de regio op te wekken.

Techniek

Wat is de minimale onderlinge afstand tussen windturbines? Een vuistregel voor de onderlinge afstand tussen windturbines is drie tot vijf keer de diameter van de rotor( twee keer de wieklengte), afhankelijk van de windrichting. Deze afstand wordt gebruikt omdat anders de windturbines niet optimaal van de wind kunnen profiteren, ze vangen wind van elkaar af en wekken daardoor minder duurzame energie op.
Een vuistregel voor de onderlinge afstand tussen windturbines is drie tot vijf keer de diameter van de rotor( twee keer de wieklengte), afhankelijk van de windrichting. Deze afstand wordt gebruikt omdat anders de windturbines niet optimaal van de wind kunnen profiteren, ze vangen wind van elkaar af en wekken daardoor minder duurzame energie op.
Hoeveel energie wekken windmolens op? Hoeveel energie een windmolen opwekt is afhankelijk van het vermogen en het aantal uren dat een windmolen draait. Een gemiddelde windmolen van 4,5 MW levert per jaar in Limburg elektriciteit op voor 3.000 tot 4.000 huishoudens.
Hoeveel energie een windmolen opwekt is afhankelijk van het vermogen en het aantal uren dat een windmolen draait. Een gemiddelde windmolen van 4,5 MW levert per jaar in Limburg elektriciteit op voor 3.000 tot 4.000 huishoudens.
Hoe lang gaat een windmolen mee? Een windmolen heeft een gemiddelde technische levensduur van zo’n 20 jaar.
Een windmolen heeft een gemiddelde technische levensduur van zo’n 20 jaar.
Wat gebeurt er met de windmolens aan het einde van hun levensduur? Windmolens zijn economisch afgeschreven na een jaar of 15, hun levensduur is zo’n 20 jaar. Daarna worden ze afgebroken of er wordt bekeken of langer doordraaien nog een optie is.
Windmolens zijn economisch afgeschreven na een jaar of 15, hun levensduur is zo’n 20 jaar. Daarna worden ze afgebroken of er wordt bekeken of langer doordraaien nog een optie is.
Hoe hoog worden de windmolens? De windmolens die nu worden gerealiseerd in Nederland zijn circa 200 meter hoog (de ashoogte circa 130 meter en de wieklengte circa 70 meter). Hoe hoger een windmolen is, hoe groter de opbrengst aan duurzame elektriciteit wordt. Twee keer zo grote wieken betekent vier keer meer opbrengst aan elektriciteit.
De windmolens die nu worden gerealiseerd in Nederland zijn circa 200 meter hoog (de ashoogte circa 130 meter en de wieklengte circa 70 meter). Hoe hoger een windmolen is, hoe groter de opbrengst aan duurzame elektriciteit wordt. Twee keer zo grote wieken betekent vier keer meer opbrengst aan elektriciteit.
Hoeveel plaats nemen windmolens in beslag? De fysieke ruimte is heel beperkt, ongeveer 1000 m2. De milieuruimte kan variëren afhankelijk van de locatie.
De fysieke ruimte is heel beperkt, ongeveer 1000 m2. De milieuruimte kan variëren afhankelijk van de locatie.
Wat is de minimale afstand van een windmolen tot bebouwing? In de Nederlandse wetgeving is geen afstandsnorm vastgelegd. Er moet voldaan worden aan o.a. normen voor geluid en slagschaduw. De praktijk laat zien dat gemiddeld bij een afstand van 350 tot 400 meter aan deze normen wordt voldaan.
In de Nederlandse wetgeving is geen afstandsnorm vastgelegd. Er moet voldaan worden aan o.a. normen voor geluid en slagschaduw. De praktijk laat zien dat gemiddeld bij een afstand van 350 tot 400 meter aan deze normen wordt voldaan.
Is windenergie financieel rendabel? Uitgaande van enkel de kostprijs is windstroom de goedkoopste vorm van schone energie. Maar dat staat in schril contrast met de huidige energieproductie. Kerncentrales en steenkolencentrales produceren goedkoper elektriciteit dan windmolens. Windenergie kan daardoor op dit moment niet concurreren met fossiele/grijze energie. Maar we moeten over op duurzame energie. In het regeerakkoord is daarom opgenomen dat uiterlijk in 2030 alle kolencentrales dicht zijn. Het Rijk stimuleert daarom de opwekking van duurzame energie met de zogenaamde SDE+ regeling (Stimulering Duurzame Energie) waardoor o.a. windenergie kan concurreren met fossiele/grijze energie.
Uitgaande van enkel de kostprijs is windstroom de goedkoopste vorm van schone energie. Maar dat staat in schril contrast met de huidige energieproductie. Kerncentrales en steenkolencentrales produceren goedkoper elektriciteit dan windmolens. Windenergie kan daardoor op dit moment niet concurreren met fossiele/grijze energie. Maar we moeten over op duurzame energie. In het regeerakkoord is daarom opgenomen dat uiterlijk in 2030 alle kolencentrales dicht zijn. Het Rijk stimuleert daarom de opwekking van duurzame energie met de zogenaamde SDE+ regeling (Stimulering Duurzame Energie) waardoor o.a. windenergie kan concurreren met fossiele/grijze energie.
Wordt de CO₂ uitstoot van het maken van de windmolens terugverdiend? Ja, gemiddeld wordt dit in een half jaar terugverdiend.
Ja, gemiddeld wordt dit in een half jaar terugverdiend.
Waarom staan er zo vaak windmolens stil? Er zijn vier redenen te noemen waarom windmolens stilstaan. Ten eerste staan ze stil als er te weinig wind is. Als er daarentegen te veel wind staat, worden ze vaak uit veiligheidsoverwegingen stilgezet. Soms staan windmolens ook stil vanwege onderhoud of een storing. Tot slot zijn de meeste windmolens uitgerust met een automatische stilstandvoorziening en staan ze stil wanneer ze, vanwege de stand van de zon op dat moment, de norm voor slagschaduw overschrijden.
Er zijn vier redenen te noemen waarom windmolens stilstaan. Ten eerste staan ze stil als er te weinig wind is. Als er daarentegen te veel wind staat, worden ze vaak uit veiligheidsoverwegingen stilgezet. Soms staan windmolens ook stil vanwege onderhoud of een storing. Tot slot zijn de meeste windmolens uitgerust met een automatische stilstandvoorziening en staan ze stil wanneer ze, vanwege de stand van de zon op dat moment, de norm voor slagschaduw overschrijden.
Hoe wordt omgegaan met piek- en dalverbruik? Met wind en zon heb je geen continue levering. Daar denken we samen met netbeheerders over na. Batterijen met een back-up-systeem zijn een mogelijke oplossing. Het huidige elektriciteitsnet is vooralsnog de belangrijkste manier om deze pieken in aanbod en vraag op te vangen.
Met wind en zon heb je geen continue levering. Daar denken we samen met netbeheerders over na. Batterijen met een back-up-systeem zijn een mogelijke oplossing. Het huidige elektriciteitsnet is vooralsnog de belangrijkste manier om deze pieken in aanbod en vraag op te vangen.
Er bestaan ook windmolens met een verticale as, zijn deze bekend? Deze techniek is bekend. Uit de plannen van initiatiefnemers zal blijken welke windenergietechniek zij willen ontwikkelen.
Deze techniek is bekend. Uit de plannen van initiatiefnemers zal blijken welke windenergietechniek zij willen ontwikkelen.
Is er al meer bekend over de technische aspecten zoals opgesteld vermogen, hoogte, etc. met betrekking tot de uitvoering van de windmolens in het gebied Parkstad-Zuid? Op dit moment wordt er een uitvraag gedaan bij marktpartijen/ initiatiefnemers. Zij moeten in ieder geval gaan aangeven welk vermogen zij denken te kunnen plaatsen en zullen aangeven hoe hoog de windmolens ongeveer zullen zijn. Welke precieze type(s) windmolens daadwerkelijk worden geplaatst, is van meer factoren afhankelijk en wordt vaak later pas bekend.
Op dit moment wordt er een uitvraag gedaan bij marktpartijen/ initiatiefnemers. Zij moeten in ieder geval gaan aangeven welk vermogen zij denken te kunnen plaatsen en zullen aangeven hoe hoog de windmolens ongeveer zullen zijn. Welke precieze type(s) windmolens daadwerkelijk worden geplaatst, is van meer factoren afhankelijk en wordt vaak later pas bekend.
De windmolens zouden idealiter op de meest ‘winderige’ plaats komen. Zijn of worden er metingen verricht waar windmolens meest effectief kunnen zijn? Uit onderzoek dat ten grondslag ligt aan het kaderstellend beleid in Parkstad Limburg (PALET) is de technische potentie van windenergie in Parkstad in kaart gebracht. In het kader van de Regionale Energie Strategie zijn deze onderzoeken in 2020 geactualiseerd. Het zoekgebied Parkstad-Zuid is als één van deze potentiële gebieden naar voren gekomen.
Uit onderzoek dat ten grondslag ligt aan het kaderstellend beleid in Parkstad Limburg (PALET) is de technische potentie van windenergie in Parkstad in kaart gebracht. In het kader van de Regionale Energie Strategie zijn deze onderzoeken in 2020 geactualiseerd. Het zoekgebied Parkstad-Zuid is als één van deze potentiële gebieden naar voren gekomen.
Is het wel of niet slim om meerdere windmolens te clusteren? Om hoge netinvesteringen te voorkomen is het aan te bevelen om meerdere windmolens en grotere zonnevelden rond één locatie te clusteren. Maar het plaatsen van windmolens is van meer factoren afhankelijk dan alleen de netinvestering zoals milieu-effecten en landschap. Daarom zal het altijd in de afweging van al die aspecten al dan niet tot een clustering komen. Gemeenten vinden het belangrijk dat de projecten zoveel mogelijk passen binnen de uitgangspunten die zij hebben vastgesteld.
Om hoge netinvesteringen te voorkomen is het aan te bevelen om meerdere windmolens en grotere zonnevelden rond één locatie te clusteren. Maar het plaatsen van windmolens is van meer factoren afhankelijk dan alleen de netinvestering zoals milieu-effecten en landschap. Daarom zal het altijd in de afweging van al die aspecten al dan niet tot een clustering komen. Gemeenten vinden het belangrijk dat de projecten zoveel mogelijk passen binnen de uitgangspunten die zij hebben vastgesteld.

Windenergie in Parkstad(-Zuid)

Waarom kiezen we niet één gebied in Parkstad waarbinnen we de windturbines concentreren? De gemeenten in Parkstad hebben bij het opstellen van de regionale energiestrategie (RES) gekeken naar zoekgebieden voor windenergie in de regio. Daarvoor hanteren zij onder andere het ruimtelijk afwegingskader voor het realiseren van grootschalige opwek en de Nederlandse wet- en regelgeving voor bijvoorbeeld geluid en externe veiligheid.  De conclusie is dat er weinig geschikte gebieden zijn voor de realisatie van windenergie in Parkstad. Er is geen groot gebied waarbinnen de totale opgave voor windenergie gerealiseerd kan worden. De consequentie is dat een aantal wat kleinere zoekgebieden in de RES is opgenomen. Bij deze kleinere gebieden geldt uiteraard de randvoorwaarde dat zij goed landschappelijk worden ingericht.
De gemeenten in Parkstad hebben bij het opstellen van de regionale energiestrategie (RES) gekeken naar zoekgebieden voor windenergie in de regio. Daarvoor hanteren zij onder andere het ruimtelijk afwegingskader voor het realiseren van grootschalige opwek en de Nederlandse wet- en regelgeving voor bijvoorbeeld geluid en externe veiligheid.  De conclusie is dat er weinig geschikte gebieden zijn voor de realisatie van windenergie in Parkstad. Er is geen groot gebied waarbinnen de totale opgave voor windenergie gerealiseerd kan worden. De consequentie is dat een aantal wat kleinere zoekgebieden in de RES is opgenomen. Bij deze kleinere gebieden geldt uiteraard de randvoorwaarde dat zij goed landschappelijk worden ingericht.
Is een maximale afstand tot bewoning een van de selectiecriteria voor het bepalen van de zoekgebieden? De zoekgebieden zijn op basis van een technische quick scan en gesprekken met de omgeving bepaald. In de technische quick scan is rekening gehouden met effecten van geluid en slagschaduw op woningen en de afstand die nodig is tussen de windturbines en woningen om aan de normen te voldoen.
De zoekgebieden zijn op basis van een technische quick scan en gesprekken met de omgeving bepaald. In de technische quick scan is rekening gehouden met effecten van geluid en slagschaduw op woningen en de afstand die nodig is tussen de windturbines en woningen om aan de normen te voldoen.
Wat wordt er in Parkstad aan de energietransitie gedaan? De samenwerkende gemeenten in Parkstad Limburg (Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal) werken vanaf 2013 aan de energietransitie, genaamd “Parkstad Limburg Energie Transitie” (PALET). De gemeenteraden hebben een energietransitie-beleid vastgesteld en er ligt een programma om de komende jaren via projecten, acties en maatregelen de doelstellingen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking te realiseren. Deze energievoorziening moet vooral betrouwbaar, schoon en betaalbaar zijn.
De samenwerkende gemeenten in Parkstad Limburg (Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal) werken vanaf 2013 aan de energietransitie, genaamd “Parkstad Limburg Energie Transitie” (PALET). De gemeenteraden hebben een energietransitie-beleid vastgesteld en er ligt een programma om de komende jaren via projecten, acties en maatregelen de doelstellingen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking te realiseren. Deze energievoorziening moet vooral betrouwbaar, schoon en betaalbaar zijn.
Welke initiatieven zijn er nog meer in Parkstad om de energiedoelstellingen te bereiken? Er zijn diverse andere initiatieven in Parkstad om de energiedoelstellingen te bereiken onder andere:
 • In Simpelveld is een vergunning verleend voor een zonnepanelenproject;
 • In het gebied Locht Zuid Kerkrade is een vergunning verleend om een zonnepark (+/- 13 hectare) te realiseren;
 • Op het bedrijventerrein Dentgenbach is een vergunning verleend voor het realiseren van een zonnepark (+/- 1,5 hectare);
 • Op verschillende daken van particulieren en bedrijven in de regio wordt zonne-energie opgewekt;
 • Initiatief om windenergie te realiseren in de gemeente Landgraaf en de gemeente Brunssum;
 • In oktober 2020 is op de Rodaboulevard in Kerkrade hét energieloket van Parkstad geopend: de WoonWijzerWinkel.
 • Mijnwater-project in Heerlen.
Er zijn diverse andere initiatieven in Parkstad om de energiedoelstellingen te bereiken onder andere:
 • In Simpelveld is een vergunning verleend voor een zonnepanelenproject;
 • In het gebied Locht Zuid Kerkrade is een vergunning verleend om een zonnepark (+/- 13 hectare) te realiseren;
 • Op het bedrijventerrein Dentgenbach is een vergunning verleend voor het realiseren van een zonnepark (+/- 1,5 hectare);
 • Op verschillende daken van particulieren en bedrijven in de regio wordt zonne-energie opgewekt;
 • Initiatief om windenergie te realiseren in de gemeente Landgraaf en de gemeente Brunssum;
 • In oktober 2020 is op de Rodaboulevard in Kerkrade hét energieloket van Parkstad geopend: de WoonWijzerWinkel.
 • Mijnwater-project in Heerlen.
Waarom zijn niet alle Parkstad gemeenten bij Windenergie Parkstad-Zuid betrokken? Het project ‘Windenergie Parkstad-Zuid’ komt weliswaar voort uit het Parkstad-brede beleid en programma PALET (Parkstad Limburg Energietransitie), echter gemeenten gaan soms individueel en soms met een aantal aan de slag met concrete projecten. Ook afhankelijk van het specifieke projectgebied. Het gebied Parkstad-Zuid omvat de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld. De andere Parkstad Limburg gemeenten worden binnen de regionale samenwerking periodiek geïnformeerd over dit project.
Het project ‘Windenergie Parkstad-Zuid’ komt weliswaar voort uit het Parkstad-brede beleid en programma PALET (Parkstad Limburg Energietransitie), echter gemeenten gaan soms individueel en soms met een aantal aan de slag met concrete projecten. Ook afhankelijk van het specifieke projectgebied. Het gebied Parkstad-Zuid omvat de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld. De andere Parkstad Limburg gemeenten worden binnen de regionale samenwerking periodiek geïnformeerd over dit project.
Het Heuvelland heeft eerder aangegeven geen windmolens te willen plaatsen. Is Parkstad niet te klein en te dichtbevolkt om uiteindelijk 17 windmolens te plaatsen? Aan het aantal windmolens in Parkstad Limburg liggen diverse onderzoeken ten grondslag, waaruit de potentie voor windenergie blijkt. De werkelijke realisatie van windenergie, ook in Parkstad Limburg, is van meerdere factoren afhankelijk.
Aan het aantal windmolens in Parkstad Limburg liggen diverse onderzoeken ten grondslag, waaruit de potentie voor windenergie blijkt. De werkelijke realisatie van windenergie, ook in Parkstad Limburg, is van meerdere factoren afhankelijk.
Hoe verhoudt ‘Windenergie Parkstad-Zuid’ zich tot de doelstellingen uit de RES? In de concept Regionale Energiestrategie (RES) hebben de Parkstad-gemeenten een beleidsambitie voor windenergie geformuleerd, dat in totaliteit neerkomt op de realisatie van 17 windmolens (totaal vermogen van 55 MW) en een energetische opbrengst van 465 TeraJoule (TJ). Voor windenergie Parkstad-Zuid is de door de 3 gemeenten de bestuurlijke ambitie geformuleerd om de realisatie van 4 tot 8 windmolens te verkennen. In de concept-RES zijn 4 windmolens in Parkstad-Zuid verwerkt in voornoemde beleidsambitie. Uitgaande van windmolens van elk 3 MW, zou de realisatie van 4 windmolens een energetische opbrengst van 104 TJ betekenen; 8 windmolens leveren 208 TJ op. De bandbreedte van de mogelijke bijdrage van windenergie Parkstad-Zuid aan de beleidsambitie uit de RES bedraagt daarmee 22% (104/465 TJ) bij 4 windmolens en 44 % (208/465TJ) bij 8 windmolens. Een dergelijke energetische opbrengst staat gelijk aan het gemiddelde stroomverbruik van 8.000 tot ca. 15.000 huishoudens.
In de concept Regionale Energiestrategie (RES) hebben de Parkstad-gemeenten een beleidsambitie voor windenergie geformuleerd, dat in totaliteit neerkomt op de realisatie van 17 windmolens (totaal vermogen van 55 MW) en een energetische opbrengst van 465 TeraJoule (TJ). Voor windenergie Parkstad-Zuid is de door de 3 gemeenten de bestuurlijke ambitie geformuleerd om de realisatie van 4 tot 8 windmolens te verkennen. In de concept-RES zijn 4 windmolens in Parkstad-Zuid verwerkt in voornoemde beleidsambitie. Uitgaande van windmolens van elk 3 MW, zou de realisatie van 4 windmolens een energetische opbrengst van 104 TJ betekenen; 8 windmolens leveren 208 TJ op. De bandbreedte van de mogelijke bijdrage van windenergie Parkstad-Zuid aan de beleidsambitie uit de RES bedraagt daarmee 22% (104/465 TJ) bij 4 windmolens en 44 % (208/465TJ) bij 8 windmolens. Een dergelijke energetische opbrengst staat gelijk aan het gemiddelde stroomverbruik van 8.000 tot ca. 15.000 huishoudens.
Hoeveel CO₂ besparen we per jaar met Windenergie Parkstad-Zuid? Windenergie is schoon en komt uit een bron die nooit opraakt. De CO₂-uitstoot is 50 keer lager dan van die van 'grijze' stroom. Grote windmolens kunnen overlast geven voor omwonenden, maar er zijn manieren om dat tegen te gaan. Wel komt er wat CO₂ vrij bij het bouwen, onderhouden en afbreken van de molen, maar na 3 tot 6 maanden draaien heeft een molen die hoeveelheid CO₂-uitstoot al bespaard.
Windenergie is schoon en komt uit een bron die nooit opraakt. De CO₂-uitstoot is 50 keer lager dan van die van 'grijze' stroom. Grote windmolens kunnen overlast geven voor omwonenden, maar er zijn manieren om dat tegen te gaan. Wel komt er wat CO₂ vrij bij het bouwen, onderhouden en afbreken van de molen, maar na 3 tot 6 maanden draaien heeft een molen die hoeveelheid CO₂-uitstoot al bespaard.
Waar willen we windmolens gaan realiseren? De zoekgebieden voor windmolens zijn op hoofdlijnen bepaald en vastgelegd in het kaderstellende energietransitiebeleid PALET. Eén van de gebieden die daarin is benoemd, is Parkstad-Zuid. In 2020 is samen met inwoners en aan de hand van een technische quickscan al meer specifiek gekeken welke gebieden het meest kansrijk zijn voor windenergie in Parkstad-Zuid. Zie de kaarten op pagina's 58 t/m 65  in het document dat u via deze link kunt downloaden voor een eerste inzicht in deze potentiegebieden.
De zoekgebieden voor windmolens zijn op hoofdlijnen bepaald en vastgelegd in het kaderstellende energietransitiebeleid PALET. Eén van de gebieden die daarin is benoemd, is Parkstad-Zuid. In 2020 is samen met inwoners en aan de hand van een technische quickscan al meer specifiek gekeken welke gebieden het meest kansrijk zijn voor windenergie in Parkstad-Zuid. Zie de kaarten op pagina's 58 t/m 65  in het document dat u via deze link kunt downloaden voor een eerste inzicht in deze potentiegebieden.
Hoe worden de precieze locaties van de windmolens in Parkstad-Zuid gekozen/bepaald? De precieze locatie wordt door diverse factoren bepaald en moet aan voorwaarden voldoen. Er worden wettelijke eisen gesteld aan windmolens ten aanzien van geluid, slagschaduw, veiligheid, flora en fauna. Daarnaast moeten windmolens aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet en financieel haalbaar zijn. De gemeenten in Parkstad hebben daarnaast als belangrijke voorwaarde dat er voordeel in het gebied moet landen waar de windmolens worden geplaatst en dat de inwoners betrokken moeten worden in het proces om tot locaties te komen.
De precieze locatie wordt door diverse factoren bepaald en moet aan voorwaarden voldoen. Er worden wettelijke eisen gesteld aan windmolens ten aanzien van geluid, slagschaduw, veiligheid, flora en fauna. Daarnaast moeten windmolens aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet en financieel haalbaar zijn. De gemeenten in Parkstad hebben daarnaast als belangrijke voorwaarde dat er voordeel in het gebied moet landen waar de windmolens worden geplaatst en dat de inwoners betrokken moeten worden in het proces om tot locaties te komen.
Hoeveel windmolens worden er geplaatst in Parkstad-Zuid? We verwachten dat er ruimte is om vier tot acht windmolens te kunnen plaatsen in Parkstad-Zuid.
We verwachten dat er ruimte is om vier tot acht windmolens te kunnen plaatsen in Parkstad-Zuid.
Heeft het zonnepanelenpark, dat momenteel bij de Locht wordt gerealiseerd, nog invloed op het aantal te realiseren windmolens? Nee, dit zijn twee afzonderlijke projecten.
Nee, dit zijn twee afzonderlijke projecten.
We hebben twee windmolens gehad in Parkstad-Zuid, nabij de Locht in Kerkrade. Waarom zijn deze verdwenen? Na 10 jaar was dit project niet meer voldoende rendabel voor de eigenaar Eneco en heeft zij de windmolens in de verkoop gedaan. Er is geen partij gevonden die de windmolens op dezelfde locatie wilde exploiteren. De windmolens zijn uiteindelijk verkocht en staan nu in Polen.
Na 10 jaar was dit project niet meer voldoende rendabel voor de eigenaar Eneco en heeft zij de windmolens in de verkoop gedaan. Er is geen partij gevonden die de windmolens op dezelfde locatie wilde exploiteren. De windmolens zijn uiteindelijk verkocht en staan nu in Polen.
Is er voor de gebieden die in aanmerking komen voor windenergie een wijziging van het bestemmingsplan nodig? Voor de realisatie van een windenergieplan in Parkstad-Zuid zal een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.
Voor de realisatie van een windenergieplan in Parkstad-Zuid zal een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.
Er komen aan de Duitse kant van de grens wellicht meer grote windmolens. Waarom kan de kabel niet naar Nederland worden doorgetrokken? Waarom niet meer samenwerken en Nederland ook laten profiteren? Op dit moment is dat niet mogelijk vanwege de geldende Europese en landelijke wetgeving.
Op dit moment is dat niet mogelijk vanwege de geldende Europese en landelijke wetgeving.
Klopt het dat er in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg geen windmolens mogen komen? In het Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg mogen op basis van huidig provinciaal beleid (het Provinciaal Omgevingsplan Limburg uit 2014) geen windmolens worden gerealiseerd. Dit Beschermingsgebied is – vanuit het perspectief van Parkstad-Zuid – gelegen aan de westzijde van de A76. Ditzelfde Provinciaal Omgevingsplan Limburg biedt wel mogelijkheden om aan de randen van het Nationaal Landschap en in grensgebieden waar reeds Duitse molens staan opgesteld, ruimte te zoeken voor windenergie.
In het Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg mogen op basis van huidig provinciaal beleid (het Provinciaal Omgevingsplan Limburg uit 2014) geen windmolens worden gerealiseerd. Dit Beschermingsgebied is – vanuit het perspectief van Parkstad-Zuid – gelegen aan de westzijde van de A76. Ditzelfde Provinciaal Omgevingsplan Limburg biedt wel mogelijkheden om aan de randen van het Nationaal Landschap en in grensgebieden waar reeds Duitse molens staan opgesteld, ruimte te zoeken voor windenergie.
Is er ruimte op het elektriciteitsnet voor deze plannen? De initiatiefnemer moet in gesprek met netbeheerder Enexis en aantonen dat het plan uitvoerbaar is en op welke termijn. Dit kan bijvoorbeeld door het meesturen van een transportindicatie van de netbeheerder waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie.
De initiatiefnemer moet in gesprek met netbeheerder Enexis en aantonen dat het plan uitvoerbaar is en op welke termijn. Dit kan bijvoorbeeld door het meesturen van een transportindicatie van de netbeheerder waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie.

Project en proces

Wat is de planning voor het project? In 2021 vindt een marktconsultatie plaats waarbij initiatiefnemers worden uitgenodigd om met plannen te komen die passen binnen de voorwaarden die samen met de inwoners en met de gemeenteraden zijn geformuleerd. Naar aanleiding van de marktconsultatie wordt verwacht dat er eind 2021 duidelijk is of er haalbare projecten zijn. Daarna moeten nog procedures zoals de vergunningverlening doorlopen worden. De eventuele bouw zal daarom niet eerder dan in 2023 starten.
In 2021 vindt een marktconsultatie plaats waarbij initiatiefnemers worden uitgenodigd om met plannen te komen die passen binnen de voorwaarden die samen met de inwoners en met de gemeenteraden zijn geformuleerd. Naar aanleiding van de marktconsultatie wordt verwacht dat er eind 2021 duidelijk is of er haalbare projecten zijn. Daarna moeten nog procedures zoals de vergunningverlening doorlopen worden. De eventuele bouw zal daarom niet eerder dan in 2023 starten.
Welke eisen stellen de gemeentes aan de ontwikkeling? Uiteraard moeten de windmolens voldoen aan alle wettelijke eisen. Daarnaast moet er voordeel zijn voor de (directe) omgeving (bewoners en ondernemers). Dit kan bijvoorbeeld door het financieel participeren, instellen van een omgevingsfonds of korting op de energierekening. Hoe deze participatie vorm te geven bepalen we graag samen met de omgeving.
Uiteraard moeten de windmolens voldoen aan alle wettelijke eisen. Daarnaast moet er voordeel zijn voor de (directe) omgeving (bewoners en ondernemers). Dit kan bijvoorbeeld door het financieel participeren, instellen van een omgevingsfonds of korting op de energierekening. Hoe deze participatie vorm te geven bepalen we graag samen met de omgeving.
Welke besluitvorming heeft al plaatsgevonden? De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld hebben besloten om in gezamenlijkheid de mogelijkheden voor windenergie in Parkstad-Zuid te gaan verkennen vanwege het gemeente overstijgende karakter, zowel ruimtelijk als wat betreft direct belanghebbenden. Dit besluit is in juni 2019 door de colleges B&W van de drie gemeenten genomen en met een raadsinformatiebrief kenbaar gemaakt aan de gemeenteraden.
De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld hebben besloten om in gezamenlijkheid de mogelijkheden voor windenergie in Parkstad-Zuid te gaan verkennen vanwege het gemeente overstijgende karakter, zowel ruimtelijk als wat betreft direct belanghebbenden. Dit besluit is in juni 2019 door de colleges B&W van de drie gemeenten genomen en met een raadsinformatiebrief kenbaar gemaakt aan de gemeenteraden.
Is de beslissing over waar windmolens komen te staan niet al genomen? Nee, dat is niet het geval. De gemeenten hebben samen met de omgeving een proces doorlopen waarin ook gekeken is naar logische plekken voor windenergie. Op basis daarvan is de technische haalbaarheid van de zoekgebieden onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een aantal potentiegebieden, die een belangrijke bouwsteen vormen voor de marktconsultatie begin 2021.
Nee, dat is niet het geval. De gemeenten hebben samen met de omgeving een proces doorlopen waarin ook gekeken is naar logische plekken voor windenergie. Op basis daarvan is de technische haalbaarheid van de zoekgebieden onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een aantal potentiegebieden, die een belangrijke bouwsteen vormen voor de marktconsultatie begin 2021.
Wat is de rol van de gemeenten in dit project? De gemeenten geven aan onder welke voorwaarden windenergie mogelijk is. Zij hebben aangegeven in welk gebied zij de windmolens willen toestaan, in dit geval Parkstad-Zuid. En zij begeleiden het proces om tot de beste plannen te komen die passen binnen de voorwaarden. Zij gaan niet zelf een windmolen realiseren.
De gemeenten geven aan onder welke voorwaarden windenergie mogelijk is. Zij hebben aangegeven in welk gebied zij de windmolens willen toestaan, in dit geval Parkstad-Zuid. En zij begeleiden het proces om tot de beste plannen te komen die passen binnen de voorwaarden. Zij gaan niet zelf een windmolen realiseren.
Legt het Rijk op dat de windmolens er moeten komen? Het Rijk is niet direct betrokken bij dit project. Het Rijk coördineert wél het landelijke proces waarbij iedere regio in Nederland via de Regionale Energie Strategie aangeeft welke bijdrage wordt geleverd in het behalen van de nationale klimaat- en energiedoelen.
Het Rijk is niet direct betrokken bij dit project. Het Rijk coördineert wél het landelijke proces waarbij iedere regio in Nederland via de Regionale Energie Strategie aangeeft welke bijdrage wordt geleverd in het behalen van de nationale klimaat- en energiedoelen.
Wie bepaalt uiteindelijk? Voor het plaatsen van windmolens in Parkstad-Zuid moet er een planologische procedure worden doorlopen en een vergunning worden verleend. De provincie is verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassing van windparken van 5 tot 100 MW. In veel gevallen draagt de provincie deze bevoegdheid over aan gemeenten. Het college van b&w en de gemeenteraad moet daarin dan uiteindelijk besluiten. De werkgroep uit de omgeving adviseert de gemeente in dit besluit.
Voor het plaatsen van windmolens in Parkstad-Zuid moet er een planologische procedure worden doorlopen en een vergunning worden verleend. De provincie is verantwoordelijk voor de ruimtelijke inpassing van windparken van 5 tot 100 MW. In veel gevallen draagt de provincie deze bevoegdheid over aan gemeenten. Het college van b&w en de gemeenteraad moet daarin dan uiteindelijk besluiten. De werkgroep uit de omgeving adviseert de gemeente in dit besluit.
Op welke wijze vindt een afweging plaats tussen belangen voor investeerders, energiedoelstellingen, belangen voor omwonenden en toeristische aantrekkelijkheid? De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld hebben inwoners op 28 januari 2021 geïnformeerd over de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het vervolgproces. Op 25 februari 2021 wordt de uitvraag aan de marktpartijen (tevens energiecoöperaties) onder meer gepubliceerd op de website www.windenergieparkstad.nl. In deze uitvraag is ook de precieze wijze van beoordeling van de ingediende plannen opgenomen. Een onafhankelijk deskundigen panel zal de gemeente hierbij adviseren. Ook worden inwoners gedurende het proces geïnformeerd.
De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld hebben inwoners op 28 januari 2021 geïnformeerd over de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het vervolgproces. Op 25 februari 2021 wordt de uitvraag aan de marktpartijen (tevens energiecoöperaties) onder meer gepubliceerd op de website www.windenergieparkstad.nl. In deze uitvraag is ook de precieze wijze van beoordeling van de ingediende plannen opgenomen. Een onafhankelijk deskundigen panel zal de gemeente hierbij adviseren. Ook worden inwoners gedurende het proces geïnformeerd.
Gaan de windmolens niet door als er onvoldoende draagvlak is? De drie gemeenten vinden draagvlak heel belangrijk in dit proces, daarom hebben ze dit proces vanaf het begin samen met de omgeving opgepakt en bijeenkomsten georganiseerd. Het maximaal betrekken van omwonenden en bedrijven in Parkstad-Zuid is een van de voorwaarden die de gemeenten stellen aan initiatieven vanuit de markt. Draagvlak is weliswaar geen wettelijke verplichting, maar de gemeenten hechten hier wel veel waarde aan. Draagvlak is het resultaat van een proces waarbij de gemeenten, marktpartijen en de omgeving samen het plan uitwerken waarbij uiteindelijk zo veel mogelijk mensen er achter kunnen staan.
De drie gemeenten vinden draagvlak heel belangrijk in dit proces, daarom hebben ze dit proces vanaf het begin samen met de omgeving opgepakt en bijeenkomsten georganiseerd. Het maximaal betrekken van omwonenden en bedrijven in Parkstad-Zuid is een van de voorwaarden die de gemeenten stellen aan initiatieven vanuit de markt. Draagvlak is weliswaar geen wettelijke verplichting, maar de gemeenten hechten hier wel veel waarde aan. Draagvlak is het resultaat van een proces waarbij de gemeenten, marktpartijen en de omgeving samen het plan uitwerken waarbij uiteindelijk zo veel mogelijk mensen er achter kunnen staan.
Hoe worden inwoners betrokken? Inwoners zijn tot nu toe betrokken via de informatiebijeenkomst (november 2019), werksessies (januari/februari 2020) en updates op de website en via e-mail. In de volgende fase waarin we op zoek gaan naar concrete initiatieven, vragen wij nadrukkelijk weer inwoners om mee te doen. Hierover wordt u t.z.t. geïnformeerd. Informatie kunt u vinden op www.windenergieparkstad.nl.
Inwoners zijn tot nu toe betrokken via de informatiebijeenkomst (november 2019), werksessies (januari/februari 2020) en updates op de website en via e-mail. In de volgende fase waarin we op zoek gaan naar concrete initiatieven, vragen wij nadrukkelijk weer inwoners om mee te doen. Hierover wordt u t.z.t. geïnformeerd. Informatie kunt u vinden op www.windenergieparkstad.nl.
Hebben inwoners inspraak op de locatie van de windmolens? Wij vragen aan initiatiefnemers om met de omgeving in gesprek te gaan om tot goede plannen te komen en dat zal ook over de locatie(s) gaan die zij voor ogen hebben. Uiteindelijk worden de beste plannen in het najaar 2021 voorgelegd aan de gemeenteraden. Daarbij kijken de gemeenten naar alle uitgangspunten die eerder zijn vastgesteld. De colleges van b&w worden geadviseerd door een deskundigenpanel. Naast de informatiemomenten, kunt U als inwoner altijd inspreken of met de gemeente in contact treden.
Wij vragen aan initiatiefnemers om met de omgeving in gesprek te gaan om tot goede plannen te komen en dat zal ook over de locatie(s) gaan die zij voor ogen hebben. Uiteindelijk worden de beste plannen in het najaar 2021 voorgelegd aan de gemeenteraden. Daarbij kijken de gemeenten naar alle uitgangspunten die eerder zijn vastgesteld. De colleges van b&w worden geadviseerd door een deskundigenpanel. Naast de informatiemomenten, kunt U als inwoner altijd inspreken of met de gemeente in contact treden.
Kunnen inwoners meedoen/ mee profiteren? Ja, inwoners kunnen meedoen. Dat gebeurt nu al in de zoektocht naar passende initiatieven. Ook in de concrete projecten is het een voorwaarde dat inwoners mee kunnen doen.
Ja, inwoners kunnen meedoen. Dat gebeurt nu al in de zoektocht naar passende initiatieven. Ook in de concrete projecten is het een voorwaarde dat inwoners mee kunnen doen.
Hoe komt dat geld bij de mensen met een kleine portemonnee? Een initiatiefnemer moet een profijtplan opstellen waarin zij dit aangeven. Het kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door buurtprojecten of lagere energiekosten. Hoe dit het beste kan wordt door de initiatiefnemer in samenspraak met de omgeving bepaald.
Een initiatiefnemer moet een profijtplan opstellen waarin zij dit aangeven. Het kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door buurtprojecten of lagere energiekosten. Hoe dit het beste kan wordt door de initiatiefnemer in samenspraak met de omgeving bepaald.
Hoe gaan we ervoor zorgen, dat de lusten maximaal terugvloeien naar de omgeving (en bijvoorbeeld niet naar buitenlandse investeerders)? In de voorwaarden voor de ontwikkeling van windmolens in Parkstad-Zuid staat dat de initiatiefnemer een deel van de opbrengsten (€ en kWh) dient te laten terugvloeien in de gemeenschap. Hij/zij stelt hiervoor een profijtplan op. Hierbij is het streven, conform het Nationaal Klimaatakkoord, 50% lokaal eigendom. Binnengekomen plannen worden hierop beoordeeld. Daarnaast staat in de voorwaarden dat de initiatiefnemer dient in te zetten op actief omgevingsmanagement met als doel om belanghebbenden maximaal te betrekken bij de planvorming c.q. het uitgangspunt met betrekking tot het regionaal/lokaal profijtbeginsel optimaal te behartigen. De initiatiefnemer stelt hiervoor een communicatie- en participatieplan op. Ook hierop wordt het plan beoordeeld. Indien er een vergunning wordt verleend, zullen ook de afspraken met de omgeving in een overeenkomst worden vastgelegd. Als laatste is als voorwaarde opgenomen dat de projecten bij voorkeur deels of in zijn geheel coöperatief worden ontwikkeld. Een burgercoöperatie staat vaak dicht bij de mensen en kan op die wijze het belang uit een gebied behartigen. De precieze invulling hiervan van zal blijken uit de plannen die initiatiefnemers voorjaar 2021 zullen uitwerken.
In de voorwaarden voor de ontwikkeling van windmolens in Parkstad-Zuid staat dat de initiatiefnemer een deel van de opbrengsten (€ en kWh) dient te laten terugvloeien in de gemeenschap. Hij/zij stelt hiervoor een profijtplan op. Hierbij is het streven, conform het Nationaal Klimaatakkoord, 50% lokaal eigendom. Binnengekomen plannen worden hierop beoordeeld. Daarnaast staat in de voorwaarden dat de initiatiefnemer dient in te zetten op actief omgevingsmanagement met als doel om belanghebbenden maximaal te betrekken bij de planvorming c.q. het uitgangspunt met betrekking tot het regionaal/lokaal profijtbeginsel optimaal te behartigen. De initiatiefnemer stelt hiervoor een communicatie- en participatieplan op. Ook hierop wordt het plan beoordeeld. Indien er een vergunning wordt verleend, zullen ook de afspraken met de omgeving in een overeenkomst worden vastgelegd. Als laatste is als voorwaarde opgenomen dat de projecten bij voorkeur deels of in zijn geheel coöperatief worden ontwikkeld. Een burgercoöperatie staat vaak dicht bij de mensen en kan op die wijze het belang uit een gebied behartigen. De precieze invulling hiervan van zal blijken uit de plannen die initiatiefnemers voorjaar 2021 zullen uitwerken.
Waarom streven we niet naar 100% lokaal eigendom? De gemeenten sluiten aan bij het Nationaal Klimaatakkoord (streven naar 50%). Hoe meer lokaal, eigendom hoe beter en hoe beter een plan voldoet aan de voorwaarden die de gemeenten hebben geformuleerd.
De gemeenten sluiten aan bij het Nationaal Klimaatakkoord (streven naar 50%). Hoe meer lokaal, eigendom hoe beter en hoe beter een plan voldoet aan de voorwaarden die de gemeenten hebben geformuleerd.
Zien we de lusten ook terug op de energierekening? Er zijn verschillende manieren om de omgeving te laten profiteren. Dat kan financieel zijn maar bijvoorbeeld ook door het oppakken van projecten die de omwonenden zelf aandragen. Eén van de mogelijkheden om lusten terug te laten vloeien is te kijken of de energierekening omlaag kan.
Er zijn verschillende manieren om de omgeving te laten profiteren. Dat kan financieel zijn maar bijvoorbeeld ook door het oppakken van projecten die de omwonenden zelf aandragen. Eén van de mogelijkheden om lusten terug te laten vloeien is te kijken of de energierekening omlaag kan.
Waar ergens in het proces kunnen omwonenden inbreng hebben en een zienswijze dan wel een bezwaarschrift indienen? Wij vragen van initiatiefnemers om de omgeving te betrekken bij het opstellen van de plannen en zo kunt u inbreng hebben als u in de buurt van een eventueel project woont. Wij hopen op die manier plannen te ontwikkelen die niet leiden tot bezwaren. De gemeenten organiseren een informatiemoment voor inwoners/bedrijven en andere geïnteresseerden, zodra de concept plannen gereed zijn. De gemeenteraden besluiten over de plannen in het najaar 2021; dit is een moment waarop u kunt inspreken. Een zienswijze of bezwaar kunt u pas indienen op het moment dat een initiatiefnemer een vergunning heeft aangevraagd. Dat zal naar verwachting volgend jaar zijn.
Wij vragen van initiatiefnemers om de omgeving te betrekken bij het opstellen van de plannen en zo kunt u inbreng hebben als u in de buurt van een eventueel project woont. Wij hopen op die manier plannen te ontwikkelen die niet leiden tot bezwaren. De gemeenten organiseren een informatiemoment voor inwoners/bedrijven en andere geïnteresseerden, zodra de concept plannen gereed zijn. De gemeenteraden besluiten over de plannen in het najaar 2021; dit is een moment waarop u kunt inspreken. Een zienswijze of bezwaar kunt u pas indienen op het moment dat een initiatiefnemer een vergunning heeft aangevraagd. Dat zal naar verwachting volgend jaar zijn.
Hoe gaan de gemeenten windenergie leveren aan de inwoners? Eén van de uitgangspunten die de gemeenten stellen aan initiatiefnemers gaat over het lokaal eigendom en voordeel voor de omgeving. Een mogelijke manier om hieraan invulling te geven, is om de levering van energie aan de inwoners te organiseren. De precieze invulling daarvan zal blijken uit de plannen die initiatiefnemers voorjaar 2021 zullen uitwerken.
Eén van de uitgangspunten die de gemeenten stellen aan initiatiefnemers gaat over het lokaal eigendom en voordeel voor de omgeving. Een mogelijke manier om hieraan invulling te geven, is om de levering van energie aan de inwoners te organiseren. De precieze invulling daarvan zal blijken uit de plannen die initiatiefnemers voorjaar 2021 zullen uitwerken.
Is er een mogelijkheid dat het niet doorgaat? De colleges van b&w van Kerkrade, Heerlen en Simpelveld hebben uitgesproken dat ze in dit gebied windmolens willen realiseren. Of het project leidt tot concrete windenergieplannen, zal in belangrijke mate afhangen van de uitkomst van de marktconsultatie die begin 2021 plaatsvindt.
De colleges van b&w van Kerkrade, Heerlen en Simpelveld hebben uitgesproken dat ze in dit gebied windmolens willen realiseren. Of het project leidt tot concrete windenergieplannen, zal in belangrijke mate afhangen van de uitkomst van de marktconsultatie die begin 2021 plaatsvindt.
Wat als één van de gemeenten niet instemt; gaat u dan toch door met dit proces? De drie gemeenten willen dit project graag samen uitvoeren, mede in het licht van de gezamenlijke energietransitiedoelstellingen die de Raden in PALET hebben vastgelegd en die via de RES worden geactualiseerd. Mocht het project ‘Windenergie Parkstad-Zuid’ niet leiden tot uitvoering, dan blijft de energieopgave fier overeind staan en hebben we met elkaar de taak om deze opgave via andere energieprojecten te realiseren. Via de samenwerking in Parkstad, doen we dat liefst zo collectief mogelijk.
De drie gemeenten willen dit project graag samen uitvoeren, mede in het licht van de gezamenlijke energietransitiedoelstellingen die de Raden in PALET hebben vastgelegd en die via de RES worden geactualiseerd. Mocht het project ‘Windenergie Parkstad-Zuid’ niet leiden tot uitvoering, dan blijft de energieopgave fier overeind staan en hebben we met elkaar de taak om deze opgave via andere energieprojecten te realiseren. Via de samenwerking in Parkstad, doen we dat liefst zo collectief mogelijk.
Wat als geen enkele marktpartij/ initiatiefnemer een plan indient dat voldoet aan de door de gemeenten gestelde voorwaarden? Als geen enkele initiatiefnemer een plan indient dat voldoet aan de door de gemeenten gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden, is er geen project.
Als geen enkele initiatiefnemer een plan indient dat voldoet aan de door de gemeenten gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden, is er geen project.
Als er geen plannen/marktinitiatieven komen: hoe kan dan toch worden voldaan aan de afspraken over hun opgaven binnen de regionale energie strategie (RES)? Als windenergie in Parkstad-Zuid niet mogelijk blijkt, dienen de gemeenten ofwel hun opgave binnen de RES naar beneden bij te stellen ofwel via andere duurzame energieprojecten de opgave alsnog te realiseren.
Als windenergie in Parkstad-Zuid niet mogelijk blijkt, dienen de gemeenten ofwel hun opgave binnen de RES naar beneden bij te stellen ofwel via andere duurzame energieprojecten de opgave alsnog te realiseren.
In dit project zijn de belangen en ideeën van inwoners en ondernemers meegenomen. Zijn hierin ook onderwijsinstellingen betrokken? Onderwijsinstellingen zijn tot op heden niet betrokken. De gemeenten organiseren voorjaar 2021 een uitvraag aan marktpartijen en tevens energiecoöperaties voor het ontwikkelen van een concreet windproject.
Onderwijsinstellingen zijn tot op heden niet betrokken. De gemeenten organiseren voorjaar 2021 een uitvraag aan marktpartijen en tevens energiecoöperaties voor het ontwikkelen van een concreet windproject.

Omgevingseffecten

Wat zijn de effecten van de windmolens op de directe omgeving? Dat is sterk afhankelijk van waar de windmolens worden geplaatst en waar iemand woont. Bij de plaatsing van windmolens wordt onder andere rekening gehouden met gevolgen voor geluid, natuur, slagschaduw, veiligheid en landschap. Daarnaast leveren windmolens schone energie, en door ook een deel van de (financiële) voordelen in het gebied te laten landen kan dit positieve effecten hebben voor de directe omgeving, inwoners en bijvoorbeeld buurtprojecten.
Dat is sterk afhankelijk van waar de windmolens worden geplaatst en waar iemand woont. Bij de plaatsing van windmolens wordt onder andere rekening gehouden met gevolgen voor geluid, natuur, slagschaduw, veiligheid en landschap. Daarnaast leveren windmolens schone energie, en door ook een deel van de (financiële) voordelen in het gebied te laten landen kan dit positieve effecten hebben voor de directe omgeving, inwoners en bijvoorbeeld buurtprojecten.
Wat is de geluidsnorm met betrekking tot windmolens? Om omwonenden tegen het geluid van windmolens te beschermen, zijn in de Nederlandse wet geluidsnormen vastgelegd. Deze voorzien in bescherming tegen alle vormen van geluid, waaronder het (ritmisch) ‘zoeven’ en het aandeel laagfrequent geluid. Vanzelfsprekend wordt ervoor gezorgd dat de geluidnormen bij woningen in de omgeving niet worden overschreden bij windenergie-projecten. Echter vanwege de uitspraak van de Raad van State over een windpark in Delfzijl op 30 juni 2021 mogen lokale overheden op dit moment de windmolennormen en de regels voor geluid, slagschaduw en veiligheid niet gebruiken zolang voor deze rijksregels geen milieubeoordeling (planMER) is gemaakt. De verwachting is dat dit 1,5 tot 2 jaar duurt. Plannen voor windparken hoeven niet te wachten op deze beoordeling. Overheden zullen tot die tijd voor nieuwe windmolenparken zelf moeten afwegen welk milieubeschermingsniveau zij aanvaardbaar vinden. De beoordeling van een plan, en het daarop gebaseerde besluit, moeten worden voorzien van een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de aan de orde zijnde situatie toegesneden motivering.
Om omwonenden tegen het geluid van windmolens te beschermen, zijn in de Nederlandse wet geluidsnormen vastgelegd. Deze voorzien in bescherming tegen alle vormen van geluid, waaronder het (ritmisch) ‘zoeven’ en het aandeel laagfrequent geluid. Vanzelfsprekend wordt ervoor gezorgd dat de geluidnormen bij woningen in de omgeving niet worden overschreden bij windenergie-projecten. Echter vanwege de uitspraak van de Raad van State over een windpark in Delfzijl op 30 juni 2021 mogen lokale overheden op dit moment de windmolennormen en de regels voor geluid, slagschaduw en veiligheid niet gebruiken zolang voor deze rijksregels geen milieubeoordeling (planMER) is gemaakt. De verwachting is dat dit 1,5 tot 2 jaar duurt. Plannen voor windparken hoeven niet te wachten op deze beoordeling. Overheden zullen tot die tijd voor nieuwe windmolenparken zelf moeten afwegen welk milieubeschermingsniveau zij aanvaardbaar vinden. De beoordeling van een plan, en het daarop gebaseerde besluit, moeten worden voorzien van een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de aan de orde zijnde situatie toegesneden motivering.
Welke geluidseffecten kunnen we verwachten? Windmolens maken geluid doordat de wieken (rotorbladen) draaien door de wind. Ook maken de ronddraaiende delen in de windmolens bovenin geluid. De huidige generatie windmolens zijn dermate goed geïsoleerd of hebben zelfs geen tandwielkast meer, waardoor dit geluid niet meer te horen is. De enige waarneembare geluidsbron is de verplaatsing van lucht door de rotorbladen.
Windmolens maken geluid doordat de wieken (rotorbladen) draaien door de wind. Ook maken de ronddraaiende delen in de windmolens bovenin geluid. De huidige generatie windmolens zijn dermate goed geïsoleerd of hebben zelfs geen tandwielkast meer, waardoor dit geluid niet meer te horen is. De enige waarneembare geluidsbron is de verplaatsing van lucht door de rotorbladen.
In hoeverre wordt eventuele nieuwe geluidsoverlast bekeken in relatie tot de overlast van bestaande bronnen (zoals van reeds geplaatste windmolens en autosnelwegen)? De initiatiefnemers moeten de geluidssituatie onderzoeken en daarbij rekening houden met alle reeds aanwezige bronnen van geluid, waaronder andere windmolens in het gebied en nabijgelegen autosnelwegen.
De initiatiefnemers moeten de geluidssituatie onderzoeken en daarbij rekening houden met alle reeds aanwezige bronnen van geluid, waaronder andere windmolens in het gebied en nabijgelegen autosnelwegen.
Krijgen we last van slagschaduw van de windmolens? Als de zon op de mast en rotor van een windmolen schijnt, krijg je een stilstaande en bewegende schaduw op de grond: slagschaduw. Eerst dienen de exacte windmolenlocaties bekend te zijn en vindt er nader onderzoek plaats. Ook de hinder van slagschaduw wordt getoetst aan de daarvoor geldende wettelijke normen. Als de norm voor slagschaduw dreigt te worden overschreden, worden de windmolens automatisch stilgezet (stilstandsvoorziening). Zo blijft de hinder van slagschaduw beperkt. Daarnaast willen de gemeenten dat initiatiefnemers er alles aan doen om met een plan te komen dat past bij de omgeving.
Als de zon op de mast en rotor van een windmolen schijnt, krijg je een stilstaande en bewegende schaduw op de grond: slagschaduw. Eerst dienen de exacte windmolenlocaties bekend te zijn en vindt er nader onderzoek plaats. Ook de hinder van slagschaduw wordt getoetst aan de daarvoor geldende wettelijke normen. Als de norm voor slagschaduw dreigt te worden overschreden, worden de windmolens automatisch stilgezet (stilstandsvoorziening). Zo blijft de hinder van slagschaduw beperkt. Daarnaast willen de gemeenten dat initiatiefnemers er alles aan doen om met een plan te komen dat past bij de omgeving.
Krijgen we last van de verlichting van windmolens? In het Verdrag van Chicago (een overeenkomt voor de internationale burgerluchtvaart) is vastgelegd dat obstakels van 150 meter en hoger verplicht zijn verlichting te hebben vanwege de luchtverkeersveiligheid. In Groningen loopt momenteel een pilot om te onderzoeken of het mogelijk is de verlichting op windmolens pas/alleen in te schakelen als er bedrijvigheid is in de lucht. Er wordt gekeken in hoeverre met een beperking van de uitstraling van de bakenverlichting (in overeenstemming met de richtlijnen van Inspectie Leefomgeving en Transport) rekening kan worden gehouden. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in dit project.
In het Verdrag van Chicago (een overeenkomt voor de internationale burgerluchtvaart) is vastgelegd dat obstakels van 150 meter en hoger verplicht zijn verlichting te hebben vanwege de luchtverkeersveiligheid. In Groningen loopt momenteel een pilot om te onderzoeken of het mogelijk is de verlichting op windmolens pas/alleen in te schakelen als er bedrijvigheid is in de lucht. Er wordt gekeken in hoeverre met een beperking van de uitstraling van de bakenverlichting (in overeenstemming met de richtlijnen van Inspectie Leefomgeving en Transport) rekening kan worden gehouden. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in dit project.
Wat zijn de effecten op onze gezondheid? Hier is de afgelopen jaren intensief onderzoek naar gedaan door onder andere het RIVM, de GGD en de Wereldgezondheidsraad. In het kader van andere windenergieprojecten elders in Limburg en Nederland is hier uitgebreid naar gekeken en voor die projecten is er een duidelijke conclusie. Hinder door windmolen geluid is niet uit te sluiten (net als bij andere vormen van geluid), maar voor de genoemde effecten op de gezondheid is tot op heden geen enkel bewijs gevonden.
Hier is de afgelopen jaren intensief onderzoek naar gedaan door onder andere het RIVM, de GGD en de Wereldgezondheidsraad. In het kader van andere windenergieprojecten elders in Limburg en Nederland is hier uitgebreid naar gekeken en voor die projecten is er een duidelijke conclusie. Hinder door windmolen geluid is niet uit te sluiten (net als bij andere vormen van geluid), maar voor de genoemde effecten op de gezondheid is tot op heden geen enkel bewijs gevonden.
Is een minimale afstand van 400 meter tussen windmolens en woningen niet te kort om overlast van geluid (zoals infrasoon geluid) en slagschaduw te voorkomen? In Nederland is in wet- en regelgeving aangegeven wat binnen Nederland als acceptabel geluidsniveaus en slagschaduw wordt beschouwd. Dit zijn geen afstandsnormen maar onder meer een maximaal toelaatbare geluidsbelasting. Uit deze normen volgt een minimale afstand, die is alleen niet vast maar wordt bepaald door de maximaal toelaatbare geluidbelasting, de slagschaduw of het plaatsgebonden risico (veiligheid) bij een woning. Dit geeft een betrouwbaarder beeld van de effecten dan een vaste afstandsnorm omdat rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke situatie. Vanwege de uitspraak van de Raad van State over een windpark in Delfzijl op 30 juni 2021 mogen lokale overheden op dit moment de windmolennormen en de regels voor geluid, slagschaduw en veiligheid niet gebruiken zolang voor deze rijksregels geen milieubeoordeling (planMER) is gemaakt. De verwachting is dat dit 1,5 tot 2 jaar duurt. Plannen voor windparken hoeven niet te wachten op deze beoordeling. Overheden zullen tot die tijd voor nieuwe windmolenparken zelf moeten afwegen welk milieubeschermingsniveau zij aanvaardbaar vinden. De beoordeling van een plan, en het daarop gebaseerde besluit, moeten worden voorzien van een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de aan de orde zijnde situatie toegesneden motivering. Voor windenergie in Parkstad Zuid loopt op dit moment een marktconsultatie om een geschikte partij te vinden voor de ontwikkeling van windenergie. Daarna volgt de fase van het voorbereiden van de vergunningaanvraag. In die fase moet gekeken worden of de rijksregels al weer kunnen worden toegepast of de gemeente zelf een milieubeschermingsniveau zal vaststellen.
In Nederland is in wet- en regelgeving aangegeven wat binnen Nederland als acceptabel geluidsniveaus en slagschaduw wordt beschouwd. Dit zijn geen afstandsnormen maar onder meer een maximaal toelaatbare geluidsbelasting. Uit deze normen volgt een minimale afstand, die is alleen niet vast maar wordt bepaald door de maximaal toelaatbare geluidbelasting, de slagschaduw of het plaatsgebonden risico (veiligheid) bij een woning. Dit geeft een betrouwbaarder beeld van de effecten dan een vaste afstandsnorm omdat rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke situatie. Vanwege de uitspraak van de Raad van State over een windpark in Delfzijl op 30 juni 2021 mogen lokale overheden op dit moment de windmolennormen en de regels voor geluid, slagschaduw en veiligheid niet gebruiken zolang voor deze rijksregels geen milieubeoordeling (planMER) is gemaakt. De verwachting is dat dit 1,5 tot 2 jaar duurt. Plannen voor windparken hoeven niet te wachten op deze beoordeling. Overheden zullen tot die tijd voor nieuwe windmolenparken zelf moeten afwegen welk milieubeschermingsniveau zij aanvaardbaar vinden. De beoordeling van een plan, en het daarop gebaseerde besluit, moeten worden voorzien van een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de aan de orde zijnde situatie toegesneden motivering. Voor windenergie in Parkstad Zuid loopt op dit moment een marktconsultatie om een geschikte partij te vinden voor de ontwikkeling van windenergie. Daarna volgt de fase van het voorbereiden van de vergunningaanvraag. In die fase moet gekeken worden of de rijksregels al weer kunnen worden toegepast of de gemeente zelf een milieubeschermingsniveau zal vaststellen.
Hoe zit het met de veiligheid van de windmolens? Windmolens moeten aan de geldende wettelijke veiligheidseisen voldoen. Hierop wordt getoetst bij de aanvraag en verlening van de vergunningen. Wij houden rekening met de wettelijke en onderzochte veiligheidseisen. Gebruikelijk is dat we de windmolens plaatsen op gepaste afstand van woningen of andere functies waar mensen verblijven of die gevoelig zijn.
Windmolens moeten aan de geldende wettelijke veiligheidseisen voldoen. Hierop wordt getoetst bij de aanvraag en verlening van de vergunningen. Wij houden rekening met de wettelijke en onderzochte veiligheidseisen. Gebruikelijk is dat we de windmolens plaatsen op gepaste afstand van woningen of andere functies waar mensen verblijven of die gevoelig zijn.
Welke invloed hebben windmolens op natuur en dieren? Windmolens kunnen invloed hebben op natuur en dieren. De precieze invloed is uiteraard afhankelijk van waar de windmolens worden geplaatst. De Wet Natuurbescherming stelt voorwaarden aan het mogelijk effect dat de windmolens kunnen hebben op de natuur, bijvoorbeeld vogels en vleermuizen.
Windmolens kunnen invloed hebben op natuur en dieren. De precieze invloed is uiteraard afhankelijk van waar de windmolens worden geplaatst. De Wet Natuurbescherming stelt voorwaarden aan het mogelijk effect dat de windmolens kunnen hebben op de natuur, bijvoorbeeld vogels en vleermuizen.
Hoe wordt eventuele waardedaling van woningen nabij windmolens onderzocht en gecompenseerd? Bij de wijziging van een bestemmingsplan kunnen omwonenden altijd een beroep doen op planschade. Daarnaast kan een planschadeclaim worden ingediend tegen een verleende omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Dit is wettelijk geregeld. Een dergelijke planschadeclaim zal worden beoordeeld door een onafhankelijk bureau. De gemeente gaat een planschadeovereenkomst aan met de initiatiefnemer waarbij planschade wordt verlegd naar de initiatiefnemer. Indien planschade wordt toegekend zal die voor rekening zijn van de initiatiefnemer.
Bij de wijziging van een bestemmingsplan kunnen omwonenden altijd een beroep doen op planschade. Daarnaast kan een planschadeclaim worden ingediend tegen een verleende omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Dit is wettelijk geregeld. Een dergelijke planschadeclaim zal worden beoordeeld door een onafhankelijk bureau. De gemeente gaat een planschadeovereenkomst aan met de initiatiefnemer waarbij planschade wordt verlegd naar de initiatiefnemer. Indien planschade wordt toegekend zal die voor rekening zijn van de initiatiefnemer.

Quickscan technische haalbaarheid

Wat is een quickscan technische haalbaarheid? In een quickscan wordt een eerste inschatting gemaakt van de technische haalbaarheid. Dat betekent dat gekeken is welke belemmeringen er zijn om windmolens te plaatsen op het gebied van externe veiligheid, geluid, natuur en slagschaduw. Daarmee krijgt men een eerste inzicht in de gebieden waar mogelijk windmolens kunnen komen.
In een quickscan wordt een eerste inschatting gemaakt van de technische haalbaarheid. Dat betekent dat gekeken is welke belemmeringen er zijn om windmolens te plaatsen op het gebied van externe veiligheid, geluid, natuur en slagschaduw. Daarmee krijgt men een eerste inzicht in de gebieden waar mogelijk windmolens kunnen komen.
Wat wordt bedoeld met een contour in relatie tot windenergie? Vaak wordt een contour van 400 meter rond alle gevoelige objecten aangehouden als vuistregel. Gevoelige objecten zijn verblijfsobjecten met een woonfunctie, een onderwijsfunctie of een gezondheidsfunctie. Wanneer een windmolen buiten 400 meter van deze gevoelige objecten staat, kan naar alle waarschijnlijkheid (eventueel met mitigatie) aan de normstellingen voor geluid en slagschaduw worden voldaan. Wanneer er een duidelijk projectplangebied ontstaat is een nauwkeuriger onderzoek nodig.
Vaak wordt een contour van 400 meter rond alle gevoelige objecten aangehouden als vuistregel. Gevoelige objecten zijn verblijfsobjecten met een woonfunctie, een onderwijsfunctie of een gezondheidsfunctie. Wanneer een windmolen buiten 400 meter van deze gevoelige objecten staat, kan naar alle waarschijnlijkheid (eventueel met mitigatie) aan de normstellingen voor geluid en slagschaduw worden voldaan. Wanneer er een duidelijk projectplangebied ontstaat is een nauwkeuriger onderzoek nodig.
Zijn de resultaten van de technische quickscan Windenergie Parkstad-Zuid in te zien? De rapportage van de technische quickscan is onderdeel van de gemeenteraadsbesluiten (besluitvormingsstukken). De besluitvormingsstukken staan o.a. op deze pagina.
De rapportage van de technische quickscan is onderdeel van de gemeenteraadsbesluiten (besluitvormingsstukken). De besluitvormingsstukken staan o.a. op deze pagina.

Natuur en milieu

Welke invloed hebben de zoekgebieden voor windenergie in Parkstad-Zuid op Natura 2000-gebied? De locatie van de verschillende zoekgebieden is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Echter, wanneer de realisatie en exploitatie van een windpark negatieve effecten heeft op de omvang van de populaties van de soorten en of habitattypen (instandhoudingsdoelen) waarvoor een Natura 2000- gebied is aangewezen, is een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming 2017 (kortweg:‘Wnb’) vereist. De bescherming van Natura 2000-gebieden kent externe werking. Dit betekent dat ook projecten buiten Natura 2000-gebieden negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelen (IHD) kunnen hebben.
De locatie van de verschillende zoekgebieden is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Echter, wanneer de realisatie en exploitatie van een windpark negatieve effecten heeft op de omvang van de populaties van de soorten en of habitattypen (instandhoudingsdoelen) waarvoor een Natura 2000- gebied is aangewezen, is een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming 2017 (kortweg:‘Wnb’) vereist. De bescherming van Natura 2000-gebieden kent externe werking. Dit betekent dat ook projecten buiten Natura 2000-gebieden negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelen (IHD) kunnen hebben.
Wat wordt bedoeld met het beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg? De westzijde van de snelweg A76 is door de provincie Limburg, in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, in principe uitgesloten voor de realisatie van windmolens in het kader van het beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Tevens is vermeld dat bij windenergieplannen, bij voorkeur aansluiting wordt gezocht bij bestaande opstellingen langs de landgrenzen, en er een voorkeur is voor de realisatie van windenergie op bedrijventerreinen.
De westzijde van de snelweg A76 is door de provincie Limburg, in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, in principe uitgesloten voor de realisatie van windmolens in het kader van het beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Tevens is vermeld dat bij windenergieplannen, bij voorkeur aansluiting wordt gezocht bij bestaande opstellingen langs de landgrenzen, en er een voorkeur is voor de realisatie van windenergie op bedrijventerreinen.
Wat wordt bedoeld met Natuurnetwerk Nederland? Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Deze gebieden vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincie.
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Deze gebieden vallen onder de verantwoordelijkheid van de provincie.
Wat wordt bedoeld met Provinciale natuurzones? De provincie Limburg heeft in haar provinciale verordening verschillende natuurzones aangeduid. Zij maakt onderscheid tussen goudgroen, zilvergroen en bronsgroen. Deze zones hebben allemaal een eigen beschermingsniveau. Voor meer informatie: https://www.limburg.nl/onderwerpen/omgeving/omgevingsverordening/
De provincie Limburg heeft in haar provinciale verordening verschillende natuurzones aangeduid. Zij maakt onderscheid tussen goudgroen, zilvergroen en bronsgroen. Deze zones hebben allemaal een eigen beschermingsniveau. Voor meer informatie: https://www.limburg.nl/onderwerpen/omgeving/omgevingsverordening/
Wordt er een MER (milieueffecten rapportage) opgesteld voor het plaatsen van windmolens? Voor elk windproject geldt dat moet worden aangetoond dat voldaan wordt aan een goede ruimtelijke ordening. Effecten op het milieu in de brede zin, geluid, natuur e.d. maar ook archeologie, moeten daarom altijd worden onderzocht. Alleen bij grote windparken is het opstellen van een MER verplicht en moet dus een m.e.r-procedure worden doorlopen. We hebben het dan over windparken van 20 windmolens of meer(categorie C22.2 Besluit MER). Voor alle andere gevallen geldt een MER-beoordelingsplicht (categorie D22.2 Besluit MER). Het bevoegd gezag moet in die gevallen bekijken of zij alsnog redenen zien om een formele m.e.r.-procedure te doorlopen.
Voor elk windproject geldt dat moet worden aangetoond dat voldaan wordt aan een goede ruimtelijke ordening. Effecten op het milieu in de brede zin, geluid, natuur e.d. maar ook archeologie, moeten daarom altijd worden onderzocht. Alleen bij grote windparken is het opstellen van een MER verplicht en moet dus een m.e.r-procedure worden doorlopen. We hebben het dan over windparken van 20 windmolens of meer(categorie C22.2 Besluit MER). Voor alle andere gevallen geldt een MER-beoordelingsplicht (categorie D22.2 Besluit MER). Het bevoegd gezag moet in die gevallen bekijken of zij alsnog redenen zien om een formele m.e.r.-procedure te doorlopen.

Financieel/ rendement

Wie financiert windmolens? Gaat dit via subsidie of kunnen mensen zich inkopen? Een deel zal van de bank komen. Ongeveer 20% eigen vermogen moet worden ingebracht. Dat kunnen inwoners bijvoorbeeld samen doen. Ook bedrijven zouden hier aan mee kunnen doen of ontwikkelaars.
Een deel zal van de bank komen. Ongeveer 20% eigen vermogen moet worden ingebracht. Dat kunnen inwoners bijvoorbeeld samen doen. Ook bedrijven zouden hier aan mee kunnen doen of ontwikkelaars.
Het haalbare rendement vormt een belangrijk criterium voor het doen van investeringen door marktpartijen. Hoe worden de minimaal haalbare rendementen gedefinieerd? Binnen het project Windenergie Parkstad-Zuid worden geen minimaal haalbare rendementen gedefinieerd, maar er wordt wel aan de initiatiefnemers gevraagd om met, voor hen, financieel haalbare plannen te komen. Afhankelijk van de initiatiefnemer zal dit om andere rendementen gaan.
Binnen het project Windenergie Parkstad-Zuid worden geen minimaal haalbare rendementen gedefinieerd, maar er wordt wel aan de initiatiefnemers gevraagd om met, voor hen, financieel haalbare plannen te komen. Afhankelijk van de initiatiefnemer zal dit om andere rendementen gaan.
Als er geen rendabele businesscase is te maken, gaan de gemeenten dan zelf investeren, zo niet wat gebeurt er dan? Als geen enkele initiatiefnemer een plan indient dat voldoet aan de door de gemeenten gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden, is er geen project. De uitgangspunten hebben ook betrekking op de (financiële) uitvoerbaarheid van het project.
Als geen enkele initiatiefnemer een plan indient dat voldoet aan de door de gemeenten gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden, is er geen project. De uitgangspunten hebben ook betrekking op de (financiële) uitvoerbaarheid van het project.
Inwoners willen ook in de toekomst een concurrerende elektriciteitsprijs. Is ook gedacht aan verliezen? Uiteraard moeten ook eventuele verliezen mee worden genomen in de haalbaarheid van het plan. Mocht een initiatiefnemer voorstellen dat u als inwoners aandelen of obligaties kunt kopen, moet ook in dat geval open en eerlijk over de risico’s, en eventuele negatieve rendementen, gesproken worden.
Uiteraard moeten ook eventuele verliezen mee worden genomen in de haalbaarheid van het plan. Mocht een initiatiefnemer voorstellen dat u als inwoners aandelen of obligaties kunt kopen, moet ook in dat geval open en eerlijk over de risico’s, en eventuele negatieve rendementen, gesproken worden.
Ben ik nog steeds vrij in mijn keuze voor een energieleverancier, of moet ik kiezen uit de windenergieleveranciers Parkstad? U bent vrij om te kiezen uit een energieleverancier.
U bent vrij om te kiezen uit een energieleverancier.
Wat gaat de energietransitie mij kosten als woningbezitter? Op die vraag kan in het kader van dit windproject geen antwoord worden gegeven. Dit is wel een belangrijk onderwerp binnen de regionale energiestrategie die in heel Nederland door 30 regio’s wordt opgesteld. Dit windenergieproject kost u, op zichzelf niets. Uiteraard zullen de netkosten (energieinfrastructuur) in algemene zin wel op uw energierekening terug te vinden zijn, zoals dat nu ook al het geval is.
Op die vraag kan in het kader van dit windproject geen antwoord worden gegeven. Dit is wel een belangrijk onderwerp binnen de regionale energiestrategie die in heel Nederland door 30 regio’s wordt opgesteld. Dit windenergieproject kost u, op zichzelf niets. Uiteraard zullen de netkosten (energieinfrastructuur) in algemene zin wel op uw energierekening terug te vinden zijn, zoals dat nu ook al het geval is.