Uitnodiging informatiebijeenkomst 16 december 2021

22 november 2021

De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld hebben dit jaar de tweede fase (marktconsultatie) van het project Windenergie Parkstad-Zuid doorlopen. Er zijn plannen ingediend voor Windenergie in Parkstad-Zuid en een onafhankelijk deskundigenpanel heeft de plannen getoetst aan de voorwaarden die eerder door de gemeenteraden zijn vastgesteld. Graag brengen wij u weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij nodigen omwonenden, ondernemers, gemeenteraadsleden en andere belangstellenden van harte uit voor een (digitale) informatiebijeenkomst over het project ‘Windenergie Parkstad-Zuid’ op donderdag 16 december 2021 van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Waar staan we nu?
Op 8 juni 2021 spraken we tijdens een digitale informatiebijeenkomst over initiatiefnemers die plannen gingen indienen voor het project Windenergie Parkstad-Zuid. Ook gingen we met u in gesprek over het onafhankelijk deskundigenpanel dat de plannen van de initiatiefnemers beoordeelt op basis van de voorwaarden die eerder door de gemeenteraden zijn vastgesteld. Op 30 juni 2021 heeft u in een online sessie met de initiatiefnemers meegedacht over de inhoud van de plannen. Drie initiatiefnemers hebben eind juli 2021 concrete plannen ingediend voor windmolens in Parkstad-Zuid. In hun plannen hebben zij aangegeven waar en hoe de windmolens het beste binnen de voorwaarden gerealiseerd kunnen worden. Onlangs heeft het onafhankelijk deskundigenpanel de plannen getoetst aan de voorwaarden. Op basis van het advies van het onafhankelijk deskundigenpanel werken de colleges nu een raadsvoorstel uit. De gemeenteraden beslissen begin 2022 of op basis van de plannen die het beste voldoen aan de voorwaarden de volgende stap (fase 3: vergunningaanvraag) kan worden gezet in het project Windenergie Parkstad-Zuid.

Programma
De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Terugblik op het proces tot nu
  • Toelichting ingediende plannen
  • Toelichting besluitvorming begin 2022
  • Vooruitblik vervolgstappen

U kunt zich via deze link aanmelden voor de bijeenkomst.