Uitnodiging bewonersbijeenkomst Windenergie Parkstad-Zuid 30 juni 2021 (namens de initiatiefnemers)

16 juni 2021

Wij (de initiatiefnemers) nodigen u van harte uit voor een bewonersbijeenkomst op 30 juni 2021 over de realisatie van windturbines in Parkstad-Zuid. Deze bijeenkomst is bedoeld om te onderzoeken wat de bewoners belangrijk vinden bij windenergie in de regio. We communiceerden eerder dat deze bijeenkomst op 29 juni plaatsvindt. Omdat er op 29 juni wedstrijden op het EK voetbal worden gespeeld, hebben we besloten om deze bijeenkomst te verzetten naar 30 juni. De avond begint om 18:30 uur en afhankelijk van het aantal aanmeldingen organiseren we één of twee bijeenkomsten. Een mogelijke tweede bijeenkomst start om 20:30 uur en eindigt om uiterlijk 22:00 uur.

Input voor de concept plannen
Wij zijn op dit moment de mogelijkheden van windenergie aan het verkennen en zijn benieuwd naar uw meningen en wensen. Er zijn hierover al verschillende gesprekken gevoerd met wijk- en buurtorganisaties, maar nu willen wij dieper ingaan op meerdere belangrijke aspecten (bijvoorbeeld de locatiekeuze) en daarbij rechtstreeks met de bewoners in contact komen. Hieronder vindt u het programma en de onderwerpen waarover wij graag met u in gesprek gaan.

Programma
1. Een geschikte locatie voor een windturbine kiezen, wat komt daar allemaal bij kijken?

Toelichting:
De gemeenten hebben een aantal zoekgebieden aangewezen. Binnen die zoekgebieden zijn de initiatiefnemers op zoek naar geschikte locaties voor één of meer windturbines. Dat is niet gemakkelijk. Er moeten heel veel aspecten worden uitgezocht, zoals geluid, veiligheid, slagschaduw, landschappelijke inpassing, grondeigendom, afstand tot wegen en gasleidingen. Wij vertellen u wat wij tegen zijn gekomen en hoe wij daarmee omgaan. Ook laten wij met behulp van een 3D-instrument zien hoe de omgeving eruit kan komen te zien als ergens turbines worden geplaatst.
Dit deel van de bewonersbijeenkomst is vooral informatief, maar u krijgt ook de gelegenheid om aan ons vragen te stellen.

2. Locatiekeuze, wat vinden de bewoners daarbij belangrijk?
Toelichting:
In onderdeel 1 lichten wij de technische en ruimtelijke aspecten rond de locatiekeuze voor de turbines toe. Om tot een keuze voor één of meer locaties voor de turbines te komen, willen wij van de bewoners horen wat voor hen daarbij belangrijk is. Daarover willen wij u een aantal vragen stellen, zodat wij daarmee bij de verdere invulling van ons voorstel rekening kunnen houden.
Dit deel van de bijeenkomst is interactief. U kunt reageren op de door ons gestelde vragen, maar ook zelf kwesties naar voren brengen om te bespreken.

3. Bewonersparticipatie en profijt, hoe denken de bewoners daarover?
Toelichting:
De begrippen bewonersparticipatie en profijt spelen een grote rol bij de beoordeling van de plannen. De gemeenten hebben aangegeven dat zij verwachten dat de initiatiefnemers de bewoners intensief betrekken bij het project en dat de bewoners kunnen profiteren van de opbrengsten. Wij, de initiatiefnemers, willen graag weten hoe de bewoners daar zelf over denken: Welke zaken vindt u belangrijk? En wat moeten wij zeker doen en wat niet?
Ook dit deel van de bijeenkomst is interactief, waarbij wij een aantal vragen hebben voorbereid en u ook zelf met ideeën kunt komen.

De uitkomsten van deze bijeenkomst verwerken wij in onze concept plannen. Wij dienen deze concept plannen uiterlijk 30 juli 2021 in bij de gemeenten. Na een beoordeling door het onafhankelijk deskundigenpanel, zal de gekozen initiatiefnemer samen met de omgeving het concept verder uitwerken tot een definitief plan.

Een digitale bijeenkomst
Vanwege de huidige omstandigheden vindt de bijeenkomst digitaal plaats. Door deze opzet is het mogelijk dat we niet alle vragen (en wedervragen) die binnen komen tijdens deze bijeenkomst live kunnen beantwoorden. Wij zullen ervoor zorgen dat alle vragen in ieder geval achteraf beantwoord worden en de antwoorden digitaal worden gepubliceerd.

We kijken er naar uit om u woensdag 30 juni te ontmoeten, te woord te staan en uw vragen te beantwoorden. We gaan ervan uit dat deze bijeenkomst helpt om samen tot een gedragen invulling te komen van de uitdaging die voor ons ligt.

Meld u aan
U kunt zich tot en met 28 juni 2021 aanmelden voor de digitale bijeenkomst via www.windenergieparkstad.nl/aanmelden.