Terugkijken informatiebijeenkomst 16 december 2021

22 december 2021

Op 16 december 2021 vond een informatiebijeenkomst over het project Windenergie Parkstad-Zuid plaats. Tijdens deze bijeenkomst is een terugblik op het proces tot nu toe gegeven en zijn de ingediende plannen en de besluitvorming die begin 2022 plaatsvindt toegelicht (de stukken voor besluitvorming inclusief de ingediende plannen kunt u hier inzien: Heerlen, Kerkrade en Simpelveld).

Terugkijken
Er zijn opnames gemaakt van de informatiebijeenkomst. Deze opnames* kunt u vanaf nu terugkijken via www.windenergieparkstad.nl/terugkijken/.
*(op dit moment zijn de opnames nog niet ondertiteld, er wordt zo snel mogelijk een ondertitelde versie beschikbaar gesteld via dezelfde link).

Vragen?
Heeft u na het bekijken van de opnames van de informatiebijeenkomst van 16 december jl. en/of het overzicht met ‘veelgestelde vragen en antwoorden’ nog vragen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@windenergieparkstad.nl.