Partijen slaan handen ineen voor windenergie in Parkstad-Zuid

10 december 2021

Twee initiatiefnemers willen samen een plan uitwerken voor windenergie in Parkstad-Zuid. Het zijn Statkraft en Het Coöperatieve Samenwerkingsverband. Begin 2022 spreken de gemeenteraden van Heerlen, Kerkrade en Simpelveld zich uit over een verder vervolg van de in gang gezette samenwerking. Bij groen licht maken de initiatiefnemers samen met de omgeving een concreet plan. Hieruit blijkt op welke plek en op welke manier ze windenergie in Parkstad-Zuid willen realiseren.

Samenwerking na advies deskundigenpanel
Eind juli 2021 hebben drie initiatiefnemers een projectplan voor windenergie in Parkstad-Zuid ingediend. Een onafhankelijk deskundigenpanel beoordeelde de plannen. De plannen van het Coöperatieve Samenwerkingsverband en Statkraft passen goed binnen de randvoorwaarden die eerder zijn vastgesteld. Ze scoren hoog, ieder op verschillende onderdelen. De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld vroegen de twee best scorende partijen een samenwerking te verkennen en dat is gelukt. Nu de initiatiefnemers de handen ineenslaan, nemen ze de beste onderdelen van beide plannen mee naar de volgende fase van het project.

Vervolg: besluit gemeenteraden en uitwerking mét de omgeving
De gemeenteraden van Heerlen, Kerkrade en Simpelveld besluiten in januari en februari of de twee partijen hun plan verder mogen uitwerken. De besluitvormingsstukken inclusief de ingediende plannen zijn via de volgende links te downloaden: besluitvormingsstukken Heerlen, besluitvormingsstukken Kerkrade, besluitvormingsstukken Simpelveld. Bij groen licht gaan de twee initiatiefnemers met inbreng vanuit de omgeving werken aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Ze bereiden in overleg met de omgeving een voorstel voor over waar de windmolens precies gaan komen. Ook stellen ze een profijtplan op. In dit plan bepalen ze in samenspraak met omwonenden hoe de omgeving kan meeprofiteren van de opgewekte windenergie. In december vinden nog twee informatiebijeenkomsten plaats: op 13 december voor de drie gemeenteraden en op 16 december voor omwonenden en andere geïnteresseerden. U kunt zich via deze website aanmelden voor de bijeenkomst op 16 december a.s.: www.windenergieparkstad.nl/aanmelden.

Project draagt bij aan energieneutraal Parkstad in 2040
De samenwerkende gemeenten in Parkstad Limburg hebben de ambitie om in 2040 als Parkstad energieneutraal te zijn. Om deze ambitie waar te maken, wordt er op verschillende plekken in de regio gewerkt aan het besparen van energie en het duurzaam opwekken ervan. Het project Windenergie Parkstad-Zuid is een van de projecten om de genoemde ambitie waar te maken. Op deze website leest u meer informatie over het project.