Initiatiefnemers in gesprek met omgeving

28 april 2021

Na overleg tussen de initiatiefnemers en de gemeenten is afgesproken dat de initiatiefnemers de eerste raadpleging van de omgeving gezamenlijk gaan oppakken. Hiervoor gaan zij buurtorganisaties (zoals wijkplatformen en buurtcomités) binnen het gebied Parkstad-Zuid benaderen voor een eerste gesprek (voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen via raadpleging@cooperatie-heerlen-duurzaam.nl). Zodra deze eerste gezamenlijke raadpleging heeft plaatsgevonden informeren wij u via de website en per e-mail update over het vervolgproces.