Uitnodiging informatiebijeenkomst 8 juni

29 april 2021

De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld hebben een volgende stap gezet in het project Windenergie Parkstad-Zuid. Graag brengen wij u weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij nodigen omwonenden, ondernemers, gemeenteraadsleden en andere belangstellenden van harte uit voor een (digitale) informatiebijeenkomst over het project ‘Windenergie in Parkstad-Zuid’.

Waar staan we nu?

Op 28 januari jl. spraken we tijdens een digitale informatiebijeenkomst over het vervolgproces. Ook gingen we met u in gesprek over  de voorwaarden waaraan plannen voor windmolens moeten voldoen. Vier initiatiefnemers werken op dit moment aan concrete voorstellen voor windmolens in Parkstad-Zuid. In hun plannen, die ze uiterlijk 30 juli indienen,  leggen zij uit hoe zij u nu en in de toekomst blijven betrekken. In deze fase zijn zij daarover gezamenlijk in gesprek met de omgeving via buurtorganisaties in de zoekgebieden. Wellicht bent u als omwonende of bedrijf al benaderd door de initiatiefnemers.

U kunt zich via deze link aanmelden voor de bijeenkomst. Hier leest u ook het programma.