Windenergie in Parkstad-Zuid

De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld zetten een volgende stap in het project Windenergie Parkstad-Zuid. Zij gaan marktpartijen en ook energiecoöperaties uitnodigen om met concrete voorstellen te komen voor windmolens in Parkstad-Zuid. Ook nu willen wij u hier weer graag bij betrekken. Wij nodigen daarom omwonenden, ondernemers, energiecoöperaties, gemeenteraadsleden en andere belangstellenden van harte uit voor een (digitale) informatiebijeenkomst over het project ‘Windenergie in Parkstad-Zuid’ op donderdag 28 januari 2021 van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Webinar

    Wilt u deelnemen aan het webinar?
    U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 26 januari 2021 inschrijven door onderstaand formulier in te vullen en op aanmelden te klikken.
    U ontvangt na het versturen van dit formulier een e-mail met informatie om aan het webinar deel te nemen.